LASSE NAUMANN NAVIGERER OSS GJENNOM TJÆRELUKT, ANDUNGER OG SJØSPRØYT.

Børsholmen, den lille øya utenfor Blakstad, har i årenes løp hatt mange ansikter; Strandsitteren, mursteinfabrikken, tjærekokeriet, trebåtbyggeriet eller skole i strandkanten.

Gjennom bilder og fortellinger tas han oss med gjennom denne øyas vekslende historie.

Som en rød tråd gjennom det meste går kreativiteten og skapertrangen til Jan Mathiesen.

«Mattis» var der enten det var snakk om å stifte Blakstad Seilforening, Norges Seil-forbund, Asker Trekkhund-klubb, Ungdommens heimevern eller Norges Seilforbund.

Det blir tid til diskusjon og spørsmål etterpå.

Men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.

Knut Larsen 93052480 og Tom Johansen 93082773

NB! Parkering på utfartsparkeringen