ARBEIDSTRENING OG FRIVILLIGHET PÅ NAKUHEL

NaKuHel Asker tilbyr et mangfold av muligheter for arbeidstrening og frivillighet knyttet til drift av senteret, gjerne i kombinasjon med natur- og kulturaktiviteter. Vi legger vekt på et trivsel og fellesskap og tilbyr et fleksibelt opplegg som kan kombineres med andre avtaler og skole. Sammen lager vi det opplegget som passer for deg!

ARBEIDSPRAKSIS OG FRIVILLIG
i Utegruppa 

Vi er en vaktmestergruppe som har eksistert på NaKuHel Asker siden 2004, som er åpen for frivillig deltakelse og arbeidstrening. Arbeidsuken er svært variert med store muligheter til å tilegne seg nye praktiske ferdigheter.

Dette passer fint for deg som er usikker på hva du vil holde på med. Her får du prøvd deg på mange ting. Du treffer mange hyggelige mennesker, som er glade for at du er her. Vi spiser en god gratis lunsj sammen hver dag.

Hvem kan delta i Utegruppa?
Alle som ulike årsaker ikke er i ordinær jobb. Det kan være frivillige, studenter og skoleelever, personer i arbeidstrening og personer som ønsker å lære norsk.

Hvilke arbeidsoppgaver har vi?

 • Praktiske arbeidsoppgaverute og inne
 • Hagearbeid
 • Enkle reparasjoner
 • Skogsdrift. (Lettere skjøtselsarbeid.)
 • Drift og vedlikehold av NaKuHelsenteret, ute og inne.
 • Vaktmesteroppgaver
 • Driftsoppgaver for kommunen
 • Vedlikehold av egen maskinpark 

 

Kontakt:

Pål Tangen,
Mob.: 953 07 310
pal@nakuhel.no

 

Jorunn Marie Thon,
Mob.: 415 22 471,
jorunnmarie@nakuhel.no

ARBEIDSPRAKSIS OG FRIVILLIG
i Resepsjonen 

Frivillige og personer i arbeidspraksis betjener resepsjonen på NaKuHel Asker. Sentralbordet er åpent alle hverdager kl 10 – 14. Her er det telefonsentral, kopiering, og annet utstyr som bidrar til å bistå grupper og aktiviteter. Det holdes orden på aktivitetsoversikter og lister av alle slag, utleie av lokaler, romfordeling på senteret og påmeldinger til aktiviteter.

Resepsjonen utgjør for mange det første møtet med NaKuHel Asker. Medarbeiderne har en viktig oppgave med å ta i mot henvendelser og spørsmål om NaKuHel Asker.

Hvem kan delta?
Alle som ulike årsaker ikke er i ordinær jobb. Det kan være frivillige, studenter og skoleelever, personer i arbeidstrening og personer som ønsker å lære norsk.

 

Hvilke arbeidsoppgaver har vi?

 • Ta i mot telefoner og besøkende
 • Kopiering og produksjon av utstyr som bidrar til å bistå grupper og aktiviteter.
 • Ansvar for aktivitetsoversikter og lister av ulike slag
 • Ansvar for romfordeling på senteret og påmeldinger til aktiviteter.
 • Ansvar for å skrive kontrakter ved utleie
Kontakt:

Jorunn Marie Thon,
415 22 471,
jorunnmarie@nakuhel.no

 

ARBEIDSPRAKSIS OG FRIVILLIG
Kafévirksomhet og matproduksjon

Mat spiller en sentral rolle i aktiviteter og arrangementer på NaKuHel Asker og drift av kaféene Smia og Bryggerhuset, er viktige bærebjelker for NaKuHel-senteret. Frivillige og deltakere i arbeidspraksis deltar i et mangfoldig sosialt fellesskap med fokus på læring og trivsel.

Vi har egen økologiske kjøkkenhage og er opptatt av gode råvarer og matglede for alle. Vårt faste utvalg for salg fra kafé Smia er pai, vafler, kjeks, knekkebrød, solskinnsboller, kanelkake og surdeigsrundstykker. Utover de faste varene tilberedes et vidt spekter av mat til selskaper, aktiviteter og arrangementer.

Hvem kan delta?
Alle som ulike årsaker ikke er i ordinær jobb. Det kan være frivillige, studenter og skoleelever, personer i arbeidstrening og personer som ønsker å lære norsk.

Hvilke arbeidsoppgaver har vi:

 • Produksjon av matvarer og kaker for utsalg i kafé Smia og til arrangementer, selskap og aktiviteter
 • Kundeservice og servering
 • Betjening av kassaapparat
 • Renhold, klesvask og stryking

 

Kontakt:

Marianne Storm Isaksen
Mob. 976 99 141
marianne@nakuhel.no

 

Jorunn Marie Thon
Mob. 415 22 471,
jorunnmarie@nakuhel.no