På søndagene, så langt det er mulig, – vil vi holde Verkstedet åpent fra kl 15-16. Har du lyst til å bestille «scenen», si fra. Herved inviteres du som vil spille (vi har flygel), synge, danse, lese dikt, eller annet. Professjonelle, såvel som den glade amatør, er velkomne. Publikum blir turfolket, som vi alle håper vil legge noe i hatten. Noen av dagene er allerede fylt med program.

Vi fortsetter dugnaden for å betale FLYGELET. Fra Åpen Scene og kulturarrangementene vil inntektene gå til å betale flygelet. Gaver tas også gjerne imot. Benytt konto: 7874 05 54742, som merkes med «Flygel» 🙂