HelseFrem arrangerer NaKuHel-dager for 5.trinn i Asker hvert år. Her får elevene en tverrfaglig uteskoledag med fokus og opplevelser rundt sammenhengen mellom Natur, Kultur og Helse forankret i læreplanen (LK06).

Studenter fra OsloMet besøkte oss i høst og har skrevet en flott og utfyllende artikkel om disse dagene.
Les artikkelen her: «Når barna får bruke kroppen i stedet for Google»

God fornøyelse og velkommen til å kontakte oss for mer informasjon!