GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak. For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring. Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

MEDISINSK QIGONG

Litt om gigong-gruppen:
Gruppe som praktiserer qigong etter Biyunmetoden – den helsebevarende metoden. Qi kan oversettes med livskraft eller energi, og gong med metode. Medisinsk qigong baserer seg på tradisjonell kinesisk medisin, som har sine røtter mer enn 5000 år tilbake. Qigong etter denne metoden er en treningsform med enkle og behagelige øvelser, som fremmer kroppens balanse og selvregulering, både fysisk og psykisk.

Trening gjøres stående, og vi gjør en systematisk gjennomgang av hele kroppen, med langsomme myke bevegelser i kombinasjon med konsentrasjon og avslapping. Ingen forkunnskaper er nødvendig. På nybegynnerkurs lærer du en grunnform, jichu gong, som passer for voksne i alle aldre. For deg som kan grunnformen er det ukentlig treningstreff. 

Hvor:
NaKuHel Asker
Yggdrasil, 2 etg.

Når:
Nybegynnerkurs: 
Mandager: kl. 10-1100

Treningstreff:
Onsdager: kl. 10-1100

Pris: Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.

Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

Påmelding:

NaKuHel- 66 98 75 50 /  resepsjon@nakuhel.no,

eller kursleder: Karin Eide:
98 67 60 78 / ka.eide@hotmail.com

YOGA 60+

Mer informasjon om kurset:

Kundaliniyoga kalles ofte for hverdagsyogaen, da den tilbyr enkle redskap som raskt setter kropp og sjel i balanse. Fokuset ligger mer på utholdenhet og kraft enn avanserte, fysiske kroppsstillinger. En yogaform som passer de aller fleste. Man trenger ikke være smidig eller veltrent, det blir snarere et resultat av din yogatrening.

Møt alderdommen på en vakker måte med Kundaliniyoga! På kurset lærer du forskjellige pusteteknikker, i tillegg til fysiske øvelser og avspenning. Gjennom øvelsene kan du oppnå et sterkere nervesystem, bedre blodsirkulasjon og et mer vitalt og effektivt immun- og hormonsystem. Kundaliniyoga kan også ha positive virkninger som økt smidighet og fleksibilitet, forbedrer hukommelsen, gir økt energi og overskudd, forbedrer søvn. Flere vitenskapelige undersøkelser er blitt gjort av Kundalini Yoga’s kraftfulle og medisinske effekter på både kropp og psyke. «Medisinsk Yoga» har sitt utspring fra Kundalini Yoga som lært av Yogi Bhajan. Det er denne klassiske formen som praktiseres i kurset. Mange er fasinert av den vakre musikken og mantrasangen i Kundaliniyoga. Det er en herlig måte å komme i en meditativ tilstand og jobbe dypere med seg selv. Vi avslutter hver time med en vakker mantrameditasjon.

Timene ledes av Kristin Bochud. Hun er autorisert yogalærer fra Kundaliniyoga Instituttet. Kristin har vokst opp med yogisk filosofi og meditasjon i familien. Hun har praktisert klassisk yoga i rundt 10 år før hun ble yogalærer. Kurset er åpent for alle, men bygger på nybegynnerkurset i våres. Om du er fersk i yoga, holdes det et kort introkurs den første kursdagen. Gi beskjed ved påmelding.

Velkommen til yogatimer med harmoni og sann tilstedeværelse!

Tid:
Torsdager fra kl. 1000 – 1130

Dato: 
20.sep. – 29.nov 2018 

Sted:
I rommet kalt ”Yggdrasil” i 2.etg på NaKuHel-senteret

Påkledning/Utstyr:
Ta på deg løse og ledige klær. Vi har matter, puter og pledd.

Pris:
Kurs/gruppe-pris = kr 900
(10 ganger). I tillegg kommer medlemskontingent i NaKuHel. (300/år).

Påmelding:
NaKuHel-Senteret: 66 98 75 50 / resepsjon@nakuhel.no

Kursleder:
Kristin Baune Bochud: 90687506
Int. KRI Kundalini yogalærer
kristin@mysatnamyoga.no

TUR OG TRIVSEL

Litt om tur og trivsel gruppen:
Et frisklivtilbud til hjemmeboende personer med demens og hukommelsesutfordringer i Asker kommune. Gruppen koser seg med sang og musikk, tur og sosialt samvær med felles lunsj. Alt foregår i rolige, vakre og trivelige omgivelser ved Semsvannet.

Formålet er sosialt samvær og aktivitet, mestring og glede og gode opplevelser her og nå. Gruppen samarbeider med Demensteamet i Asker kommune og Nasjonalforeningen Asker demensforening. 

Lokale:
Bryggerhuset (ved Tveiter Gård)

Når:
Tirsdager og torsdager
kl. 1000 – 1400

Ledere:
Turid Bøe og Aud S Rogne.
Ta kontakt med NaKuHel Asker ved interesse.

TURGRUPPENE

Litt om turgruppene:
Frivillige grupper for turglade mennesker. Gruppene holder et jevnt og moderat tempo og ønsker at alle skal kunne følge med uten vansker.

Turene er på 5 – 7 km med småpauser underveis, samt en lang pause med nistemat. Gode fellesopplevelser, bruke sansene og undres sammen står i sentrum. Gruppen gjør seg kjent med kulturlandskapet og viser stor respekt og omsorg for overlevert natur og kultur fra våre forgjengere.

Lokale:
Oppmøte ved NaKuHel
eller avtalt sted

Når:
En gruppe møtes mandag
kl 1030 – 1330
En gruppe møtes onsdag
kl. 1100 – 1400

Turlistene for høsten 2019 
er klar:  

Trykk her for listen til: 
Mandags-turgruppen 

14 turer – i variert terreng, vanskegrad og lengde.
Vi håper på mye fint mandags-vær!

Trykk her for listen til:
Onsdags-turgruppen 

Gruppeledere:
Mandager:
Karin Birch Jensen
47249286

Gudrun Hauglin 
99376171

Onsdager:
Vibeke Andersen
92239071

Anne-Lise Lier
40060616

REISE- OG UTFLUKTSGRUPPEN (RUG)

Litt om Reise- og ufluktsgruppen:
Frivillig gruppe som ble etablert på bakgrunn av manges behov for tilbud på gode natur- og kulturopplevelser også utenfor nærområdet.

Alle med tilknytning til NaKuHel Asker inviteres og turene tilrettelegges spesielt for med tanke på godt voksne (pensjonister) og langtidssykemeldte. Turene er preget av et avslappende og rekreerende opplegg med gode naturopplevelser og kulturell stimulanse.

Hvor:
Oppmøte ved bussholdeplassen i Semsveien nedenfor NaKuHel

Når:
4 – 6 turer i året.
Varierende opplegg som annonseres.

Gruppeledere:

Thorbjørn Stengrimsen,
92851333

Tom Johansen 
93082773

Lisbeth Stengrimsen
98616603

SUFIGRUPPEN

 Litt om sufigruppen

Sufigruppen baserer seg på den vestlige sufismen med vekt på sufisme som livsfilosofi og med fokus på det mystiske aspektet; som finnes i og er felles for alle verdensreligionene. Sufigruppen følger læren til den indiske Sufimesteren Murshid Hazrat Inayat Khan og hans indisk-amerikanske sønn Pir Vilayat Inayat Khan som begge har bodd og undervist i Vesten det meste av det 20. århundre. Sufimeditasjon er et sterkt redskap for utvikling – personlig og åndelig. Å være en sufi, vil si å avdekke sitt sanne selv – skjult bak tillærte holdninger og reaksjonsmønstre. En sufi anerkjenner og bruker kraften fra tidligere opplyste mestere og sentrale personligheter  – fra alle kulturer og religioner.

Kveldene våre består av åndedrettsøvelser og meditasjoner som virker rensende og avspennende, fordi vi trenger dette i dagligdagens travelhet, som ofte forårsaker mye mentalt stress. Øvelsene kan også brukes til selvutvikling. Alle øvelser blir ledet, og leder gir litt forklaring om meditasjonen når vi har nye interesserte på besøk.

Hvor:
Yggdrasil, 2 etg. NaKuHel-senteret

Når: Første onsdag i hver måned Kl. 19:00-21:00

 

Hazrat Inayat Khan som brakte universell sufisme til Vesten 

Gruppeleder:

Kirsten Alia Arnesen

91 83 46 95

 

Ung i friluft

Litt om ung i friluftsgruppa:
Ung I Friluft er NaKuHel sitt fritidstilbud til ungdom fra 8.-10. klasse. Gruppa startet opp høsten-16.

Gjennom å legge til rette for et inkluderende fellesskap med fokus på enkle friluftslivsaktiviteter, ønsker vi å engasjere og motivere ungdom for mer aktivitet på fritiden. Opplevelsen av et godt sosialt fellesskap i kombinasjon med morsomme uteaktiviteter, vil kunne øke ungdommers bevissthet av verdien knyttet til sosiale fellesskap og en sunn og aktiv livsstil.

Tilbudet er gratis for deltakerne! Vi kan være behjelpelig med transport til samlingene, mens ungdommene må hentes på senteret etter endt aktivitet.

Hvor:
NaKuHel Asker

Når:
Tid: Annenhver mandag kl. 16-18 (partallsuker)

Gruppeleder:
Mona Bjelland

Påmelding:
mona@nakuhel.no