GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak. For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.
Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

Tur og Trivsel

Litt om tur og trivsel gruppen:
Et frisklivtilbud til hjemmeboende personer med demens og hukommelsesutfordringer i Asker kommune. Gruppen koser seg med sang og musikk, tur og sosialt samvær med felles lunsj. Alt foregår i rolige, vakre og trivelige omgivelser ved Semsvannet.

Formålet er sosialt samvær og aktivitet, mestring og glede og gode opplevelser her og nå. Gruppen samarbeider med Demensteamet i Asker kommune og Nasjonalforeningen Asker demensforening. 

Lokale:
Bryggerhuset (ved Tveiter Gård)

Når:
Tirsdager og torsdager
kl. 1000 – 1400

Ledere:
Turid Bøe og Aud S Rogne.
Ta kontakt med NaKuHel Asker ved interesse.

Turgruppene

Litt om turgruppene:
Frivillige grupper for turglade mennesker. Gruppene holder et jevnt og moderat tempo og ønsker at alle skal kunne følge med uten vansker.

Turene er på 5 – 7 km med småpauser underveis, samt en lang pause med nistemat. Gode fellesopplevelser, bruke sansene og undres sammen står i sentrum. Gruppen gjør seg kjent med kulturlandskapet og viser stor respekt og omsorg for overlevert natur og kultur fra våre forgjengere.

Lokale:
Oppmøte ved NaKuHel
eller avtalt sted

Når:
En gruppe møtes mandag
kl 1030 – 1330
En gruppe møtes onsdag
kl. 1100 – 1400

Gruppeleder:
Sigrid Lystad (mandag)
Vibeke Andersen (onsdag)

Reise- og Utfluktsgruppen

Litt om Reise- og ufluktsgruppen:
Frivillig gruppe som ble etablert på bakgrunn av manges behov for tilbud på gode natur- og kulturopplevelser også utenfor nærområdet.

Alle med tilknytning til NaKuHel Asker inviteres og turene tilrettelegges spesielt for med tanke på godt voksne (pensjonister) og langtidssykemeldte. Turene er preget av et avslappende og rekreerende opplegg med gode naturopplevelser og kulturell stimulanse.

Hvor:
Oppmøte ved bussholdeplassen i Semsveien nedenfor NaKuHel

Når:
4 – 6 turer i året.
Varierende opplegg som annonseres.

Gruppeledere:
Thorbjørn Stengrimsen,
92851333
Tom Johansen,
93082773

Vennegruppa – Barn

Litt om vennegruppa:
Vennegruppa er NaKuhel sitt fritidstilbud for barn fra 2. – 7. klasse. Gruppa er et tilrettelagt tilbud for barn som av ulike årsaker i mindre grad deltar i andre fritidsaktiviteter i sitt nærmiljø. Vi har fokus på fysisk aktivitet og enkelt friluftsliv, innenfor et trygt sosialt fellesskap.

Tilbudet er gratis for deltakerne! Vi kan være behjelpelig med transport til samlingene, mens barna må hentes på senteret etter endt aktivitet.

Hvor:
NaKuHel Asker

Når:
Torsdager 14.45 – 16.45

Gruppeleder:
Mona Bjelland

Påmelding:
mona@nakuhel.no

Ung i friluft

Litt om ung i friluftsgruppa:
Ung I Friluft er NaKuHel sitt fritidstilbud til ungdom fra 8.-10. klasse. Gruppa startet opp høsten-16.

Gjennom å legge til rette for et inkluderende fellesskap med fokus på enkle friluftslivsaktiviteter, ønsker vi å engasjere og motivere ungdom for mer aktivitet på fritiden. Opplevelsen av et godt sosialt fellesskap i kombinasjon med morsomme uteaktiviteter, vil kunne øke ungdommers bevissthet av verdien knyttet til sosiale fellesskap og en sunn og aktiv livsstil.

Tilbudet er gratis for deltakerne! Vi kan være behjelpelig med transport til samlingene, mens ungdommene må hentes på senteret etter endt aktivitet.

Hvor:
NaKuHel Asker

Når:
Tid: Annenhver mandag kl. 16-18
(partallsuker)

Gruppeleder:
Mona Bjelland

Påmelding:
mona@nakuhel.no