Støtt NaKuHel Asker ved å betale medlemskap. kr 300
Medlemmer mottar 4 – 5 nr pr år av «Nytt fra NaKuHel Asker», får rabatter på kurs og arrangementer,
og velger NaKuHel-stiftelsen sitt styre på årsmøtet. Det er også egne hyggelige arrangementer for medlemmer.

Når du har betalt medlemskapet bekrefter du at du ønsker å være registrert hos oss.

Medlemsopplysningen benyttes kun til formål knyttet til NaKuHel Asker, i tråd med GDBR’s retningslinjer.

For gaver på og fra kr 500 og inntil kr 40 000 gis det 28% skattefradrag. Personnr. må da oppgis.

Ønsker du å bli medlem av nakuhel asker?

«Hva er NaKuHel? 

Et bittelite sted, et kjempestort sted. Der de største, og de minste, får bidra på hver sin måte. Har du det veldig bra, kan du få lov til å føle det sånn, har du det ikke bra, kan du få lov til å føle det sånn, hos oss, sammen med oss andre som kanskje også har det bra, eller ikke har det bra. Sammen på vårt bittelille kjempestore sted er det mulig å være akkurat deg selv. 

NaKuHel er et sted, en møteplass, med et unikt mangfold av herlige liv.  NaKuHel har et ønske om at alle skal ha et godt liv. Ved å bruke naturen og omgivelsene vi har rundt oss. Mennesker og dyr, barn og voksne, helseplager eller ikke, vi er alle like mye verdt. Kom som du er, vær som du er, utvikle deg hvis du vil. Vi kan alle hjelpe hverandre med å nå våre egne og felles mål her på vårt bittelille kjempestore NaKuHel.»   

– Linn