Støtt NaKuHel Asker ved å betale medlemskap. kr 300
Medlemmer mottar 4 – 5 nr pr år av «Nytt fra NaKuHel Asker», får rabatter på kurs og arrangementer,
og velger NaKuHel-stiftelsen sitt styre på årsmøtet. Det er også egne hyggelige arrangementer for medlemmer.

Når du har betalt medlemskapet bekrefter du at du ønsker å være registrert hos oss.

Medlemsopplysningen benyttes kun til formål knyttet til NaKuHel Asker, i tråd med GDBR’s retningslinjer.

For gaver på og fra kr 500 og inntil kr 40 000 gis det 28% skattefradrag. Personnr. må da oppgis.

Ønsker du å bli medlem av nakuhel asker?