DRIVHUSET

I august åpnet vi vår nye arena: Drivhuset! Prosjektet er et eksempel på hva vi får til i partnerskap, frivilligheten, det private og det offentlige. Her får vi en unik møteplass med fokus fra jord til bord! 

Hvem kan bruke drivhuset?

– Drivhus og hagegruppen har siden 1996 fått hagen og veksthuset til å blomstre

 

– Bienes verden våre egne birøktere drivermhonningproduksjon og undervisning i kjelleren i samarbeid med Asker birøkterlag


– Barnehager og skoler får tverrfaglig undervisning knyttet til FN’s bærekraftsmål og læreplanen.


– Kurs og formidling tilbys av fagpersoner innenfor ulike tema-moduler.

 

 

«Det der er den beste fisken jeg har smakt, 
og jeg liker ikke fisk engang.»

Johan - 7 år

Vårt fantastiske drivhus er klart for bruk og vi er i gang med å bygge opp innhold og program for neste år. Det planlegges kurs og aktiviteter for store og små. Vil du være med å skape denne møteplassen sammen med oss? 

Vi leter etter ildsjeler som kunne tenke seg å bidra til programmet!
Det eneste kravet fra vår side er engasjement og at du liker å lære bort til andre mennesker – akkurat som oss!