5.-29. MARS 2020
FOTOUTSTILLING av Tom Johansen
«FRA HØST TIL VÅR»

NAKUHEL SENTERET
SEMSVEIEN 168, 1384 ASKER
SALEN YGGDRASIL I 2. ETG.
I SENTERETS ÅPNINGSTIDER
(LUKKEDE ARR. KAN FOREKOMME)