HelseFrem arrangerer NaKuHel-dager for 5.trinn i Asker hvert år. Her får elevene en tverrfaglig uteskoledag med fokus og opplevelser rundt sammenhengen mellom Natur, Kultur og Helse.

les mer