GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak.

For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring. Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

LOKALHISTORIEGRUPPEN

Målsetting:
Denne gruppen vil ta for seg lokalhistorien i Asker. Ut fra tematisk basis vil man levendegjøre lokalhistorien gjennom tematiske møter, vandringer, og konkretiseringer for å skape bredest mulig engasjement og medvirkning i og blant gruppens deltakere. Få frem lokalt og hittil ukjent erfaringsmateriale.

Deltakere:
Både kvinner og menn med lokalhistorisk interesse er velkommen til å delta i gruppen. Gjør gjerne kjent for venner og bekjente at alle er velkommen til å besøke senteret. Du kan bli bedre kjent og få nærmere informasjon om virksomheten og andre aktuelle grupper.

Gruppen:
Det er ønskelig å finne frem/skape en fast gruppe. Vi kan også trekke inn ressurspersoner fra blant annet Asker og Bærum historielag m.fl.

Hvor:
Verkstedet (Semsveien 168) eller historiske steder i Asker.
Liste over programmet kan fås i resepsjonen til NaKuHel Asker.

Når:
Siste mandag i måneden
kl. 1430 – 1600

Påmelding:
Ring NaKuHel Asker
tlf: 66 98 75 50

Eller kontakt gruppeleder:
Knut Larsen
Tlf: 93 05 24 80
E-post: petrala@live.no

Og Tom Johansen  
tlf: 93 08 27 73
E-post: tom@nakuhel.no

NATURFAGGRUPPEN

Litt om naturfag-gruppen:


Gruppen ble startet høsten 2007. Semsvannsområdet har mye natur å by på – ikke minst geologisk, området er verdenskjent i så måte. Floraen og faunaen inneholder også mange godbiter.  Også sammenhengen mellom de naturgitte forhold og kulturlandskapet er interessant.

Målet med gruppen er å få til et meningsfylt fellesskap i gruppen ved å ta for oss naturen på forskjellige vis:

  • turer i skog og mark ved å være bevisst den natur som faktisk finnes der
  • innendørs møter gjerne med en presentasjon den første timen. Så henter vi oss kaffe/ te med vafler eller noe annet og prater litt.  Deretter er det litt informasjon, diskusjon knyttet til foredraget, medbrakte bilder eller noe annet som opptar oss.

Vi kan samle informasjon om naturen (bilder, artikler, erfaringer, foredrag, m.v.) for å bygge opp kunnskap med henblikk på også å drive opplysningsarbeid overfor alle som er interesserte i hva som finnes i området.

Noen i gruppen har naturfaglig bakgrunn, mens andre først og fremst har en interesse for naturen. Vi tar sikte på å ha med begge kategorier i gruppen.

Hvor:

Verkstedet (Semsveien 168) eller avtalt sted ute i Asker.

Liste over programmet kan fås i resepsjonen til NaKuHel Asker.

Når:

Annen hver mandag
kl. 10:30 – 12:30

Påmelding:

Ring NaKuHel Asker
tlf: 66 98 75 50

eller Tom Johansen
tlf: 93 08 27 73
E-post: tom@nakuhel.no

Eller kontakt gruppeleder:

Dirk van der Wel
Tlf: 909 88 190

DRIVHUS- OG HAGEGRUPPEN

Litt om drivhus og hagegruppen:
Frivillig gruppe som arbeider i drivhuset og hagen vår på Sem. Det er fantastisk hva jorden kan gi oss av avlinger, både inne og ute.

Gruppen dyrker økologisk og benytter seg ikke av kunstgjødsel eller sprøytemidler. Resultatet blir flott! Det kreves ingen spesielle kunnskaper, eller grønne fingre – kun interesse og at man tåler jord under neglene.

Lokale:
NaKuHel Asker

Når:
Torsdager
kl 1700 – 2100

Gruppeleder:
Jan Roger Fusdahl,
971 90 937

BRIDGE

Litt om bridgegruppen:
Frivillig gruppe beregnet på hyggespillere hvor alle aldersgrupper er velkomne. Gruppen tilbyr tilrettelagte utfordringer med hensyn til meldinger og spill.

Det er ikke fokus på turnerings- eller konkurransepreget bridge. Veilederne bidrar med både øvelsesoppgaver og teori om meldeteknikk for at spillerne skal kunne forbedre ferdigheter rundt det grønne bord. Videreutvikling av dine bridgeferdigheter vil skje i ditt eget tempo og ut fra egne ønsker.

Lokale:
Yggdrasil
(2.etg på NaKuHel)

Når:
GRUPPEN ER SATT PÅ PAUSE INNTIL VIDERE DA VI TRENGER NYE GRUPPELEDERE.
(Torsdager kl. 1330 – 1600)

Gruppeleder:
Trenger ny leder! Ta kontakt om du eller noen du kjenner kunne tenkt deg det!

MAT 4 MENN

Vi er en gjeng med utspring i miljøet på NaKuHel Asker. Steder er «Bryggerhuset», idyllisk beliggende ved Tveiter Gård langs Semsvannet.

For tiden er vi fullbooket med 10 medlemmer, så dette er inntil videre ment som inspirasjon/apetittvekker til andre om å gjøre noe lignende. Men ta kontakt, for plutselig er det ledig plass!

Vi lager mat, lærer, og koser oss under kyndig veiledning.
Kvinner slipper som hovedregel ikke inn på kjøkkenet, men er selvsagt velkomne til bords når maten serveres. 

Til slutt spiser vi en fortreffelig tre-retters middag. Selvgjort er velgjort! (som oftest)

Vi er en gjeng mannfolk som knapt kan koke te-vann,
men det er håp!

Lokale:
Bryggerhuset,
ved  Tveiter Gård

Når:
En tirsdag i måneden,
kl. 16:00 – 21:00

Gruppeledere:
Tom Kleven
mobil: 95 08 95 12
tom.kleven@hotmail.com

MINDFULNESS-GRUPPEN

Litt om Mindfullness-gruppen:
Gruppen møtes annen hver uke for å praktisere mindfulness / mindfulness-øvelser i felleskapet.

Vi gjør kroppsskanning, enkle yoga eller quigong øevelser, sittende meditasjon og avslutter med en kort samtale for å utveksle erfaringer.

Hvis du er interessert ta kontakt med Frauke Weber!

Lokale:
Yggdrasil
(2.etg på NaKuHel)

Når:
Annenhver onsdag 1630-1800

Gruppeledere:
Frauke Weber
www.fraukeweber.no
frauke.weber@hotmail.com
910 03 360
Nytt mindfulness-kurs våren 2020: Mindfulness og Self-Compassion.

Kurset er basert på Mindfulness-Basert Stressreduksjon (MBSR) med et tydelig fokus på vennlighet mot oss selv.

For mer informasjon klikk på lenken: Kurs i mindfulness og self-compassion våren 2020