Mandag 25. NOVEMBER 2019 Kl 14:30.
I Verkstedet på NaKuHel ved Semsvannet.

Tema denne gangen er: PÅ KRYSS OG TVERS I
LEANGENS HISTORIE. HISTORIEN FORTELLES
AV SVEIN ERIK WILHELMSEN.

– Frem fra mørke loft og glemte esker, har det dukket opp fotografier fra fordums tider i LEANGEN og området rundt.
Dette var så spennende at lokalhistoriker Svein Erik Wilhelmsen har gravd litt ekstra i historiene, som bildene beskriver. Tidenes utvikling har ført til endrede aktiviteter i området. Fra fiske og gårdsbruk, via saltkoking, kalkbrenning og is-trafikk, til hagebruk og sommergjester.
Og i dag er det meste av dette borte, og det er fritidsbåt-armadaen som preger Leangbukten.

Det blir tid til diskusjon og spørsmål etterpå.
Men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.

Knut Larsen 93052480 og
Tom Johansen 93082773
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen!