Mandag 27. Januar 2020 Kl 14.30.
I Verkstedet på NaKuHel ved Semsvann.

TEMA: Polarforskeren på Vardeborg

Boka «Historien om Borgen» kom ut før jul og ble gitt gratis til alle husstander på Borgen. Den er en samling artikler og bilder som viser Borgens utvikling fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag. Det aller meste av innholdet har vært ukjent for de fleste av oss – til nå. Her var det for 100 år siden et mer internasjonalt miljø enn noe annet sted i Asker. Bildende kunstnere malte den vakre naturen, og Borgen var bostedet til en rekke kjente kultur-personligheter. Men den mest internasjonalt kjente personen var Gunnar Isachsen, polarforsker i Arktis og Antarktis. Han slo seg ned på Borgen i 1911.
Jon Christofersen vil ta oss med gjennom Isachsens spennende liv.

Gled dere til et spennende foredrag!
Det blir tid til diskusjon og spørsmål.
Men vær tidlig ute for å sikre deg en vaffel i Smia før du tar plass.
Kafeen holder oppe før foredraget.

Knut Larsen 93052480
og Tom Johansen 93082773
NB! Parker gjerne på utfartsparkeringen

Velkommen 😊