Mandag 24. FEBRUAR 2020 Kl 14.30.
I Verkstedet på NaKuHel ved Semsvannet

TEMA: GJELLEBEKK SKANSE
HELE HISTORIEN, FRA RAVNSBORG TIL LIER

KÅSØR ER:
SIV TOVE TANGERUD ANDERSSON

Etter rekonstruksjon av «Slaget på Gjellebekk» i 2016, har hun – på eget initiativ og på egen kostnad – skrevet og redigert de mange trådene om skansen. Historien strekker seg fra Ravnsborg til Gjellebekk. Det er aldri tidligere utgitt noen samlet fortelling om skansen, dens beliggenhet og betydning, ei heller om soldatenes opplevelser under Asker-oppholdet.
Etter foredraget blir det mulighet til å stille spørsmål og å kjøpe boka. Prisen er 349,- (helst kontant).

Gled dere til et spennende foredrag!
Men vær tidlig ute for å sikre deg
en vaffel i Smia før du tar plass.
Kafeen holder oppe fra 10:00 til 15:00.

Knut Larsen tlf: 93052480 og Tom Johansen tlf: 93082773
NB! Parker på utfartsparkeringen