Onsdag 13. november 2019 kl. 12:00–14:00

VÆR MED PÅ EN SPENNENDE DAG
– MED HYGGELIG LUNSJ SAMMEN 💛

«Området på Sem har lang tradisjon med bi-avl i vår region. Flere av bygningene som NaKuHel- senteret i dag disponerer, har vært benyttet i biavl, honningproduksjon og undervisning knyttet til birøkt. Gjennom samarbeid med Asker Birøkterlag og lokale ildsjeler, har NaKuHel de siste årene videreført denne tradisjonen gjennom lokal produksjon og foredling av honning. Forståelsen av bienes betydning for økosystemet, og bi-samfunnenesintrikate oppbygging og funksjon, er interessant og høyaktuell.»

Bli med oss på et besøk i Bienes verden!

Deltagelse: kr 50,- (inkl. lunsj)

Påmelding og spørsmål om transport gjøres til NaKuHel:
Telefon: 66 98 75 50 (10.00-14.00)
resepsjon@nakuhel.no

Velkommen 🍯🐝