NATURFORMIDLING

NaKuHel Asker holder til innenfor Sem landskapsvernområde og har ulike prosjekter som formidler kunnskap om dette. «Semsvannet GeoPark» og «Biene tilbake til Sem» er to spennende prosjekter som NaKuHel Asker er aktive pådrivere for, og som videreutvikles takket være flotte frivillige ildsjeler.  Utover dette blir det også etablert en «Utearena» for formidling av naturvern til barn og unge.

Biene på Sem

Tidligere; «Biene tilbake til Sem» er et miljøprosjekt utviklet som et samarbeid mellom Asker Birøkterlag, Kirkens feltarbeid Varmestuen og NaKuHel Asker.

Formålet med prosjektet var å etablere en bigård med 10 bifolk (kuber) knyttet til miljøet på Sem, der det opprinnelig ble drevet birøkting og undervisning på den gamle Statens Småbrukerlærerskolen allerede for fra ca 100 år siden. Vi ønsket å skape et felles prosjekt som de forskjellige brukergruppene kunne samarbeide om, og bidra til å øke den generelle kunnskapen om bienes liv til alle deler av befolkningen. 

Prosjektet hadde som hovedformål å formidle kunnskap om bienes livsviktige jobb til alle deler av befolkningen. Det tidligere prosjektet har vært veldig vellykket og biene er nå tilbake på Sem igjen! Prosjektet har i nyere tid gått ut fra å være et prosjekt til å bli en fast aktivitet som vi satser på og ønsker å beholde i lang tid. 

Honningen som blir produsert selges i sesong fra NaKuHel-senteret, og fra bruktbutikken til Kirkens Feltarbeid i Asker. 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon på post@nakuhel.no.

Semsvannet Geopark

Ideen bak Semsvannet Geopark innebærer at man ikke bare tar for seg geologien, men også alt hva den bidrar til.

Det vil si hele årsaks rekken: geologi (berggrunnen), biologi og botanikk (alt levende) og kultur (alt menneskeskapt) Det betyr at perspektivet blir enormt, men Semsvannsområdet er unikt ved at alle elementene så tydelig er til stede. Samtidig ønsker NaKuHel Asker å bevisstgjøre oss om verdien av å ta vare på naturen. Prosjektet ønsker å bidra til at alle, og spesielt barn og unge skal få et mer aktivt forhold til naturen.

Ved hjelp av  frivillige fagfolk og ildsjeler innen geologi og naturfag åpnet Semsvannet Geopark 1. juni 2014 med «avduking» av seks nye informasjonsskilt om steinparken ved inngangen til Semsvannsområdet (utenfor NaKuHel-senteret).

Et helt lite geologisk bibliotek over området finnes her. Brosjyrer med geoturer, bok om Asker og Bærums geologiske historie, geologiske kart over Semsvannsområdet er til salgs på NaKuHel-senteret og man kan lære om Semsvannets topografi gjennom å utforske Semsvannssteinen nord for NaKuHel-senteret. I tillegg gir en modell utviklet gjennom Naturlaboratoriet mulighet for å bli lære om jordskorpefolding.

 

Gjennom samarbeid med ulike aktører i Semsvannsområdet ønsker Semsvannet Geopark å jobbe videre med å innhente og formidle kunnskap om sammenhenger i naturen, og å øke allmennhetens interesse for geologi.

Det er laget 9 poster rundt Semsvannet og en brosjyre med informasjon om postene, brosjyren kan lastes ned her.  Det er også laget en interaktiv nettside som kan åpnes her.

For en oversikt over Semsvannet Geopark publikasjoner se her.

Guidede turer

Semsvannområdet gir fantastiske muligheter for naturopplevelser i et rikt kulturlandskap. Økt kunnskap om naturen og kulturen vi besøker gir en ekstra dimensjon i turopplevelsen. Vi tilbyr natur og kulturvandringer med egen naturveileder i det vakre området på Sem.

Her kan du oppleve geologi, botanikk, og historier om tradisjonell bruk av området. Vi tilpasser utfra ønsket tema, årstid, alder og gruppestørrelse.

Både skoleklasser, organisasjoner og private grupper er velkommen til å ta kontakt for mer informasjon (post@nakuhel.no).