Nyheter fra NaKuHel

Hold deg oppdatert på hva som skjer i nærmeste fremtid!

Galleri NaKuHel 1. – 31.des «Landscape»

Jurjan Kuil presenterer utstillingen sin «Landscape» i rommet «Yggdrasil» (2.etg, NaKuHel-senteret) og kan besøkes i senterets åpningstider (lukkede arrangementer kan forekomme).
VELKOMMEN!

les mer