HØSTTURENE TIL ONSDAGS-TURGRUPPEN 2019

Når:
Møtes onsdager
kl. 1100 – 1400

Lokale: 
Oppmøte ved NaKuHel
eller avtalt sted

Gruppeledere:
Vibeke Andersen: 92239071
eller vibe-a@online.no

Anne-Lise Lier: 40060616
eller anneliselier@hotmail.com

Sommerhilsen
Gerd, Aase, Kjellfrid,
Anne-Lise og Vibeke 🙂