På Sporet

Vil du komme på sporet av en ny vei?

HVA ER «PÅ SPORET»?

På Sporet er et tilbud til deg som trenger en ny sjanse og vil være med i et hyggelig arbeids-fellesskap.

Vi hjelper deg med å spore opp veier til jobb eller utdanning.

Her kan du komme som du er. Sammen med en veileder hos oss finner du frem til oppgaver og aktiviteter, som vil gi deg en opplevelse av mestring, læring og tilhørighet. Vi tror at alle mennesker har talenter og vår jobb er å avdekke dem.

 

MÅLSETTING

Deltakelse i «På Sporet» har som målsetting gi deg økt hverdags-mestring og styrke troen på at du kan komme i arbeid eller utdanning.

ER DU NYSGJERRIG OG VIL VITE MER?

Ta kontakt med:

Jorunn Marie Thon, koordinator og veileder
mobil; 41 52 24 71
mail: jorunnmarie@nakuhel.no

Marina L. Pavlak, veileder
mobil: 41 43 59 75
mail: marina@nakuhel.no

 

 

HVEM ER VI? 

INNHOLD:

  • Individuell oppfølging av en veileder
  • Tilpasset arbeidstid og arbeidsoppgaver etter dine ønsker og behov
  • Bli enig med din veileder om en ukeplan, hvor du velger arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter som du ønsker å delta i. Planen kan inneholde deltakelse i en av arbeidsenhetene på NaKuHel Asker eller arbeidspraksis og aktiviteter utenfor NaKuHel. 

ARBEIDSOPPGAVER PÅ NAKUHEL

  • Kafédrift og matproduksjon
  • Kontor, resepsjon 
  • Drift- og vedlikehold
  • Vedlikehold av landskapsvernområdet rundt Semsvannet 
  • Hage- og vedarbeid
  • Renhold og vaskeri
  • Barnehage
  • Arrangementer
  • Asker Småjobbsentral

ARENAER PÅ NAKUHEL

  • Nakuhel-senteret
  • Smia-kafé
  • Bryggerhuset kafé
  • Verkstedet
  • Drivhuset
  • Vedplassen
  • Tangen
  • Snekkerverksted/kreativt verksted 

Marina L. Pavlak

Marina L. Pavlak

Om Marina

Utdannet sosionom og har videreutdanning i karriereveiledning, tverrfaglig folkehelsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering og kognitiv terapi. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer. Hun har kompetanse i Supported Employment og IPS (individuell jobbstøtte).

Siren Hanstveit

Siren Hanstveit

Om Siren

Utdannet ergoterapeut og har videreutdanning i tverrfaglig folkehelsearbeid. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer.  Kompetanse i Supported Employment og er instruktør i mindfullness.

Jorunn Marie Thon

Jorunn Marie Thon

Om Jorunn Marie

Utdannet innen psykologi og helsefremmende arbeid med videreutdanning i salutogenese, kunnskapsbasert praksis, motiverende intervju og prosjektledelse. Koordinator for arbeid og inkludering på NaKuHel Asker.

HVA ER «PÅ SPORET»?

På Sporet er et tilbud til deg som trenger en ny sjanse og vil være med i et hyggelig arbeids-fellesskap.

Vi hjelper deg med å spore opp veier til jobb eller utdanning.

Her kan du komme som du er. Sammen med en veileder hos oss finner du frem til oppgaver og aktiviteter, som vil gi deg en opplevelse av mestring, læring og tilhørighet. Vi tror at alle mennesker har talenter og vår jobb er å avdekke dem.

 

MÅLSETTING

Deltakelse i «På Sporet» har som målsetting gi deg økt hverdags-mestring og styrke troen på at du kan komme i arbeid eller utdanning.


ER DU NYSGJERRIG OG VIL VITE MER?

Ta kontakt med:

Jorunn Marie Thon, koordinator og veileder
mobil; 41 52 24 71
mail: jorunnmarie@nakuhel.no

Marina L. Pavlak, veileder
mobil: 41 43 59 75
mail: marina@nakuhel.no

INNHOLD:

  • Individuell oppfølging av en veileder
  • Tilpasset arbeidstid og arbeidsoppgaver etter dine ønsker og behov
  • Bli enig med din veileder om en ukeplan, hvor du velger arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter som du ønsker å delta i. Planen kan inneholde deltakelse i en av arbeidsenhetene på NaKuHel Asker eller arbeidspraksis og aktiviteter utenfor NaKuHel. 

ARBEIDSOPPGAVER PÅ NAKUHEL

  • Kafédrift og matproduksjon
  • Kontor, resepsjon 
  • Drift- og vedlikehold
  • Vedlikehold av landskapsvernområdet rundt Semsvannet 
  • Hage- og vedarbeid
  • Renhold og vaskeri
  • Barnehage
  • Arrangementer
  • Asker Småjobbsentral

ARENAER PÅ NAKUHEL

  • Nakuhel-senteret
  • Smia-kafé
  • Bryggerhuset kafé
  • Verkstedet
  • Drivhuset
  • Vedplassen
  • Tangen
  • Snekkerverksted/kreativt verksted 

HVEM ER VI? 

Marina L. Pavlak

Marina L. Pavlak

Om Marina

Utdannet sosionom og har videreutdanning i karriereveiledning, tverrfaglig folkehelsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering og kognitiv terapi. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer. Hun har kompetanse i Supported Employment og IPS (individuell jobbstøtte).

Siren Hanstveit

Siren Hanstveit

Om Siren

Utdannet ergoterapeut og har videreutdanning i tverrfaglig folkehelsearbeid. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer.  Kompetanse i Supported Employment og er instruktør i mindfullness.

Jorunn Marie Thon

Jorunn Marie Thon

Om Jorunn Marie

Utdannet innen psykologi og helsefremmende arbeid med videreutdanning i salutogenese, kunnskapsbasert praksis, motiverende intervju og prosjektledelse. Koordinator for arbeid og inkludering på NaKuHel Asker.

HVA ER «PÅ SPORET»?

På Sporet er et tilbud til deg som trenger en ny sjanse og vil være med i et hyggelig arbeids-fellesskap.

Vi hjelper deg med å spore opp veier til jobb eller utdanning.

Her kan du komme som du er. Sammen med en veileder hos oss finner du frem til oppgaver og aktiviteter, som vil gi deg en opplevelse av mestring, læring og tilhørighet. Vi tror at alle mennesker har talenter og vår jobb er å avdekke dem.

 

MÅLSETTING

Deltakelse i «På Sporet» har som målsetting gi deg økt hverdags-mestring og styrke troen på at du kan komme i arbeid eller utdanning.


ER DU NYSGJERRIG OG VIL VITE MER?

Ta kontakt med:

Jorunn Marie Thon, koordinator og veileder
mobil; 41 52 24 71
mail: jorunnmarie@nakuhel.no

Marina L. Pavlak, veileder
mobil: 41 43 59 75
mail: marina@nakuhel.no

INNHOLD:

  • Individuell oppfølging av en veileder
  • Tilpasset arbeidstid og arbeidsoppgaver etter dine ønsker og behov
  • Bli enig med din veileder om en ukeplan, hvor du velger arbeidsoppgaver eller andre aktiviteter som du ønsker å delta i. Planen kan inneholde deltakelse i en av arbeidsenhetene på NaKuHel Asker eller arbeidspraksis og aktiviteter utenfor NaKuHel. 

ARBEIDSOPPGAVER PÅ NAKUHEL

  • Kafédrift og matproduksjon
  • Kontor, resepsjon 
  • Drift- og vedlikehold
  • Vedlikehold av landskapsvernområdet rundt Semsvannet 
  • Hage- og vedarbeid
  • Renhold og vaskeri
  • Barnehage
  • Arrangementer
  • Asker Småjobbsentral

ARENAER PÅ NAKUHEL

  • Nakuhel-senteret
  • Smia-kafé
  • Bryggerhuset kafé
  • Verkstedet
  • Drivhuset
  • Vedplassen
  • Tangen
  • Snekkerverksted/kreativt verksted 

HVEM ER VI? 

Marina L. Pavlak

Marina L. Pavlak

Om Marina

Utdannet sosionom og har videreutdanning i karriereveiledning, tverrfaglig folkehelsearbeid, arbeidsrettet rehabilitering og kognitiv terapi. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer. Hun har kompetanse i Supported Employment og IPS (individuell jobbstøtte).

Siren Hanstveit

Siren Hanstveit

Om Siren

Utdannet ergoterapeut og har videreutdanning i tverrfaglig folkehelsearbeid. Lang erfaring med veiledning av mennesker med sammensatte utfordringer.  Kompetanse i Supported Employment og er instruktør i mindfullness.

Jorunn Marie Thon

Jorunn Marie Thon

Om Jorunn Marie

Utdannet innen psykologi og helsefremmende arbeid med videreutdanning i salutogenese, kunnskapsbasert praksis, motiverende intervju og prosjektledelse. Koordinator for arbeid og inkludering på NaKuHel Asker.