GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak. For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring. Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

LIKEMANNSGRUPPA FOR MENN

Litt om likemannsgruppen:
Frivillig gruppe som drives etter mottoet «Kom som du er, og gå hjem som deg selv!». Over en kopp kaffe løser gruppen «verdensproblemer», diskuterer aktuelle temaer, bygger hverandre opp, går en tur, bowler eller finner på noe annet hyggelig sammen.

Gruppen har fokus på trygge omgivelser og alle må underskrive taushetserklæring. Mange av deltakerne beskriver det gode og inkluderende likemannsfellesskapet som verdifullt i ulike rehabiliteringsprosesser eller som et løft for egen livskvalitet.

Lokale:
Smia Kafé
NaKuHel Asker (Skrivestua)

– Annenhver gang

Når:
Tirsdager
kl 1000 – 1300

Gruppeleder:
For tiden hvilende gruppe.

LIVSKVALITETSGRUPPEN

Litt om livskvalitetgruppen:
Vi har nå to grupper her på NaKuHel senteret. De er frivillige grupper som samtaler rundt hvordan man møter verden rundt seg og hva som gir glede og mening for hver enkelt. Samtalene er fortrolige hvor alle deltar med sine kunnskaper, oppfatninger og erfaringer.

Deltakerne beskriver møtene som personlige, åpenhjertige og berikende, og foregår i dialogsform. Ved oppstart av gruppen ble det brukt tid på å klargjøre begrepet «livskvalitet».

Lokale:
Essa, Nakuhel-senteret.

Når:
Annenhver tirsdag
kl 1900 – 2100

Gruppeledere:
Gunnar Waldermo,
mobil: 93052600

Peter Paaske
mobil: 93040540

Ledige plasser!
Ta kontakt hvis du vil bli med

FILOSOFI GRUPPEN

Litt om Filosofi gruppen:
Frivillig gruppe som prøver å lage et miljø for undring og refleksjon. Deltakerne lar seg inspirere av gamle filosofers visdom og dagens filosofers aktuelle bøker. Ved å ha et åpent sinn kan gruppen berøres av tekstene og de eksistensielle spørsmål som tas opp. 

Det er ikke lett å gi gode svar på de store spørsmålene: Hva er meningen med livet? Hva er sannhet? Hva skiller godt og vondt? Har vi egentlig fri vilje? Men dette har ikke forhindret gruppen – i fellesskap – å reflektere over disse og andre store spørsmål. 

Engasjement i store og små spørsmål hvor man leter etter svarene, virker i seg selv klargjørende og gir på den måten et mer interessant og rikere liv.

Platon (til venstre) og Aristoteles (høyre). Utsnitt av fresken Skolen i Athen av Rafael, 1509. Falt i det fri (Public domain)

Lokale:
Essa, Nakuhel-senteret.

Når:
Annenhver torsdag,
kl. 19 -21.00

Gruppeleder:

Ivar Jemterud

Mobil: 99260002

Epost: ijemt@online.no

KREATIV SELVUTVIKLING

Litt om selvutviklingsgruppen:
Selvutviklingsgruppen passer for deg som ønsker å utvikle deg som menneske, samt finne tilbake til din kreativitet og deg selv. Her får du et rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket. Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til endring. Definitivt livgivende og helsefremmende! Uttrykk kan skapes gjennom bilder, dikt, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama, leire mm.

Mulighet for glassfusing! Vi benytter kunstterapeutiske metoder: tilnærmingen bygger på flere psykologiske teorier, med hovedbasis i Jungiansk analytisk psykologi.
Nyeste tilskudd er hentet fra nevropsykologi.

Lokale:
NaKuHel Asker
2.etg, Apollon

Når:
Utvalgte onsdager / helger

Gruppeleder:
Lise Bjarkli
mobil: 906 78 538
e-post: lise@bjarkli.no

Ferdigheter og utstyr:

Tegne- eller andre kunstneriske ferdigheter trengs ikke!

Kle deg i behagelige klær som tåler å få maling på seg.

Felles utstyr og forbruksmateriale til selvkost.

Ekstra utstyr velger du selv om du vil anskaffe etterhvert.