GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak. For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.
Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

Likemannsgruppe for menn

Litt om likemannsgruppen:
Frivillig gruppe som drives etter mottoet «Kom som du er, og gå hjem som deg selv!». Over en kopp kaffe løser gruppen verdensproblemer, diskuterer aktuelle temaer, bygger hverandre opp, går en tur, bowler eller finner på noe annet hyggelig sammen.

Gruppen har fokus på trygge omgivelser og alle må underskrive taushetserklæring. Mange av deltakerne beskriver det gode og inkluderende likemannsfellesskapet som verdifullt i ulike rehabiliteringsprosesser eller som et løft for egen livskvalitet.

Lokale:
Smia Kafé

Når:
Tirsdager
kl 1000 – 1300

Gruppeleder:
Thorbjørn Stengrimsen,
92851333,

Livskvalitetgruppen

Litt om livskvalitetgruppen:
En frivillig gruppe som samtaler rundt hvordan man møter verden rundt seg og hva som gir glede og mening for hver enkelt. Samtalene er fortrolige hvor alle deltar med sine kunnskaper, oppfatninger og erfaringer.

Deltakerne beskriver møtene som personlige, åpenhjertige og berikende, og foregår i dialogsform. Ved oppstart av gruppen ble det brukt tid på å klargjøre begrepet «livskvalitet».

Lokale:
Biblioteket
(1.etg på NaKuHel)

Når:
Annenhver tirsdag
kl 1900 – 2100

Gruppeleder:
Gunnar Waldermo,
93052600