GRUPPENE VÅRE

Gruppene og prosjektene våre skaper trivelige miljøer som styrker vår livskvalitet og helse. Aktivitetene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte av jobben de gjør og for mangfoldet de representerer! Her er det noe for enhver smak. For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.
Hvis du har en idé om en ny gruppe ønsker vi at du tar kontakt.

Hver gruppe betaler en gruppeavgift og man må være medlem av NaKuHel Asker for å kunne delta.
Ta kontakt med oss for info om priser på de ulike gruppene.

Likemannsgruppe for menn

Litt om likemannsgruppen:
Frivillig gruppe som drives etter mottoet «Kom som du er, og gå hjem som deg selv!». Over en kopp kaffe løser gruppen verdensproblemer, diskuterer aktuelle temaer, bygger hverandre opp, går en tur, bowler eller finner på noe annet hyggelig sammen.

Gruppen har fokus på trygge omgivelser og alle må underskrive taushetserklæring. Mange av deltakerne beskriver det gode og inkluderende likemannsfellesskapet som verdifullt i ulike rehabiliteringsprosesser eller som et løft for egen livskvalitet.

Lokale:
Smia Kafé

Når:
Tirsdager
kl 1000 – 1300

Gruppeleder:
Thorbjørn Stengrimsen,
92851333,

Livskvalitetgruppen

Litt om livskvalitetgruppen:
En frivillig gruppe som samtaler rundt hvordan man møter verden rundt seg og hva som gir glede og mening for hver enkelt. Samtalene er fortrolige hvor alle deltar med sine kunnskaper, oppfatninger og erfaringer.

Deltakerne beskriver møtene som personlige, åpenhjertige og berikende, og foregår i dialogsform. Ved oppstart av gruppen ble det brukt tid på å klargjøre begrepet «livskvalitet».

Lokale:
Biblioteket
(1.etg på NaKuHel)

Når:
Annenhver tirsdag
kl 1900 – 2100

Gruppeleder:
Gunnar Waldermo,
93052600

RoSe gruppen

Litt om RoSe gruppen:
RoSe er en gruppe for deg som av ulike årsaker ikke er i jobb, som er glad i å være ute i naturen og har lyst til å gjøre noe sammen med andre. Vi er forskjellige mennesker med ulike erfaringer, men har til felles at vi ønsker en positiv endring i livene våre. RoSe gruppa kan være første skritt.

Vi møtes på NaKuHel-senteret og går tur til Bryggerhuset ved Tveiter gård. Gruppa lager felles lunsj i kjøkkenet på Bryggerhuset, som ligger nydelig til med utsikt mot Semsvannet. Alle deltar så godt de kan i matlagingen. Gruppa har selv ansvar for innkjøp av mat. Etter lunsj går vi tilbake til NaKuHel-senteret og avslutter der. Vi drar også på utflukter utenom våre faste møtetider.

Gruppa ble etablert med støtte fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det er ingen deltakeravgift, men du må være medlem av NaKuHel Asker.

Lokale:
NaKuHel senteret – 
Bryggerhuset

Når:
Onsdager,
kl. 10 -14.00

Gruppeleder:
Kari Kongelstad på telefon:
975 88 297
eller e-post: kongelstad@gmail.com

Filosofi gruppen

Litt om Filosofi gruppen:
Frivillig gruppe som prøver å lage et miljø for undring og refleksjon. Deltakerne lar seg inspirere av gamle filosofers visdom og dagens filosofers aktuelle bøker. Ved å ha et åpent sinn kan gruppen berøres av tekstene og de eksistensielle spørsmål som tas opp. 

Det er ikke lett å gi gode svar på de store spørsmålene: Hva er meningen med livet? Hva er sannhet? Hva skiller godt og vondt? Har vi egentlig fri vilje? Men dette har ikke forhindret gruppen – i fellesskap – å reflektere over disse og andre store spørsmål. 

Engasjement i store og små spørsmål hvor man leter etter svarene, virker i seg selv klargjørende og gir på den måten et mer interessant og rikere liv.

Lokale:
NaKuHel Asker

Når:
Annenhver torsdag,
kl. 19 -21.00

Gruppeleder:
Hilmar Lunde
915 21 332

Selvutvikling med kreativitet og psykologi

Litt om selvutviklingsgruppen:
Selvutviklingsgruppen passer for deg som ønsker å utvikle deg som menneske, samt finne tilbake til din kreativitet og deg selv. Her får du et rom for aktiv handling hvor du kommer i dypere kontakt med din indre verden, kan utfolde og uttrykke deg kreativt rundt et tema, for så å gå i dialog med det skapte uttrykket. Dette vil ofte bidra til økt selvinnsikt som igjen kan føre til endring. Definitivt livgivende og helsefremmende! Uttrykk kan skapes gjennom bilder, dikt, musikk, stemmebruk, bevegelser, psykodrama, leire mm. Mulighet for glassfusing! Vi benytter kunstterapeutiske metoder: tilnærmingen bygger på flere psykologiske teorier, med hovedbasis i Jungiansk analytisk psykologi. Nyeste tilskudd er hentet fra nevropsykologi. 

Tegne- eller andre kunstneriske ferdigheter trengs ikke! Kle deg i behagelige klær som tåler å få maling på seg. Felles utstyr og forbruksmateriale til selvkost.  Ekstra utstyr velger du selv om du vil anskaffe etterhvert.

Lokale:
NaKuHel Asker
2.etg, Apollon

Når:
Utvalgte onsdager
kl. 10 -14.00

Gruppeleder:
Lise Bjarkli
tlf. 906 78 538 / lise@bjarkli.no