Tjenester

Har du en hagejobb eller lignende du trenger hjelp til?

UTEGRUPPA HJELPER DEG GJERNE!
 

Vi er en vaktmestergruppe som har eksistert på NaKuHel Asker siden 2004. Vi drifter NaKuHel Asker og området rundt senteret. 
Utegruppa tar på seg oppdrag for kommunen og privat-personer ved kapasitet. Hos oss jobber det flinke folk med mye kunnskap om hagearbeid og vedlikehold.  

Pris: 280,- i timen per person + mva. 

Hvilke jobber tar vi på oss?

  • Praktiske arbeidsoppgaver ute og inne

  • Hagearbeid

  • Enkle reparasjoner

  • Skogsdrift. (Lettere skjøtselsarbeid.)

  • Drift og vedlikehold av NaKuHelsenteret, ute og inne.

  • Vaktmesteroppgaver

  • Driftsoppgaver for kommunen

  • Vedlikehold av egen maskinpark 

 

Hvem kan delta i Utegruppa?
Alle som ulike årsaker ikke er i ordinær jobb. Det kan være frivillige, studenter og skoleelever, personer i arbeidstrening og personer som ønsker å lære norsk. Les mer HER.

Har du en jobb du ønsker å få gjort?
Ta kontakt med:

Pål Tangen,
Mob.: 953 07 310
pal@nakuhel.no