HØSTTURENE TIL MANDAGS-TURGRUPPEN.

Alle turer starter kl. 10.30 og varer til ca kl. 13.30.
Vanlig fremmøte er Askerhallen, avreise kl. 10.30.

Ved oppmøte annet sted, kan de uten bil avtale om å bli hentet på Askerhallen kl 10.15 (eller avtale om annet sted). Husk godt fottøy og brodder/staver, klær etter vær og føre.

Gruppeledere/kontaktpersoner:
Gudrun Hauglin (993 76 171) og Karin Birch Jensen (472 49 286)
Selvoppnevnt baktropp: Ola Torgeir Kjørren

Kafeverter NAKUEL: vårt ansvar, to ganger i året:
Dato: 13. oktober
Hvem kan: Else Marie, Gudrun
Hvor: Smia

Vel møtt til tur!
Gudrun og Karin