STEINSTIEN 5.jpg

Fagmiljø, skoler og 

barnehager

NaKuHel Asker har lang erfaring med aktivitets- og opplevelsesbasert formidling av kunnskap. Vi utvikler stadig nye konsepter i samarbeid med Asker Kommune og andre.    

Kunnskap og formidling

 

Vi har fokus på aktiviteter som styrker det friske i mennesker – og har salutogenese som vårt teoretiske fundament.  

Vårt nettverk består av ulike fagmiljøer innen kommuner, fylkeskommuner, forsknings- og læringsmiljøer, helsesektoren, studenter og frivillige aktører innen temaene folkehelse, livskvalitet, natur og kultur. 
 

NaKuHel-dag for 5.trinn

Elever og lærere fra 5. trinn i Asker inviteres til en folkehelsedag på Sem. Dette er en dag med allsidige opplevelser, samhandling og aktiv læring i naturen. Opplegget er utviklet av faglærere og helse- og aktivitetspedagoger.

 

Sommerleir

Hvert år inviterer vi 1.-4.klassinger til en lærerik og morsom sommerferie med mange spennende aktiviteter. Sommerens leiruker er uke 25, 31 og 32 (mandag-fredag).

 

Skole- og barnehagebesøk

 

Vi tilbyr dagsbesøk med ulike temaer for dagen.

Eksempler:

Bienes verden: birøkteren vår forteller og viser om bienes liv og honningproduksjon, inkludert besøk i bikubene og smaksprøver.

Aktivitetsdag: Vi tilpasser oss sesongen og sørger for en dag full av mestring og gode utendørsopplevelser.

Geologi-undervisning: fokus på opplevelses-basert læring.  Vi ser på de ulike steinfamiliene i området og forsker videre i steinbruddet.  Kan tilpasses alle aldersgrupper (5-99 år).

Ønsker du å vite mer er det bare å bruke kontaktskjemaet under.

Takk!