top of page

Mindfulness gruppe

Gruppen møtes annen hver uke til felles praksis og samtale.

Vi praktiserer oppmerksomt nærvær (mindfulness) i form av ledet kroppskanning, yoga/quigong og meditasjon.

Alle interesserte er velkommen!

bottom of page