Nærvær sirkel

Gruppen møtes annen hver uke for å praktisere oppmerksomt nærvær (mindfulness) i felleskapet.

Vi gjør ledet avspenning - enkelt yoga eller quigong - sittende meditasjon og aslutter med en kort samtale for å utveksle erfaringer.