RoSe-gruppa

Gode natur- og kulturopplevelser og hyggelige aktiviteter sammen med andre gjør oss mennesker godt. Derfor møtes RoSe-gruppa hver onsdag og kombinerer fysisk oppbyggende gåturer med det sosiale og morsomme. Vi tenner bål og griller pølser. Vi har med mat og termos, slår oss ned og spiser lunsj i skogen eller langs kyststien. RoSe-gruppa følger et halvtårsprogram som vi i felleskap har satt sammen.

Turer i naturen og sosialt samvær utgjør hovedtyngden av aktiviteter. Eksempler på turer i høst er Brønnøya, Tveitersetra, Skapertjern i Kjekstadmarka og Oppsjø i Vardåsen. I tillegg «krydrer» vi med kulturopplevelser. Vi gikk i Hvalstadskogen med besøk til Asker Museum. Og har besøkt Twist galleri og bro på Kistefoss Museet. På Galleri Würth i Oslo bestilte vi en spennende omvisning som gjorde at vi forstod mer av bildene og skulpturene. Vi reiste på en 3-dagers hyttetur til Brekkeseter med dagsturer i vakre Rondane nasjonalpark. Høstprogrammet avsluttes med et julebord.

Vi lærer noe nytt om stedene, galleriene og museene vi besøker og vi lærer av hverandre. Og det aller beste er at vi støtter hverandre og blir gode venner. Flere i RoSe-gruppa, som har plass til 10 medlemmer, deltar også i andre aktiviteter og frivillighet på NaKuHel.