top of page

Sufigruppen

Sufigruppen baserer seg på den vestlige sufismen med vekt på sufisme som livsfilosofi og med fokus på det mystiske aspektet; som finnes i og er felles for alle verdensreligionene. Sufigruppen følger læren til den indiske Sufimesteren Murshid Hazrat Inayat Khan og hans indisk-amerikanske sønn Pir Vilayat Inayat Khan som begge har bodd og undervist i Vesten det meste av det 20. århundre. Sufimeditasjon er et sterkt redskap for utvikling – personlig og åndelig. Å være en sufi, vil si å avdekke sitt sanne selv – skjult bak tillærte holdninger og reaksjonsmønstre. En sufi anerkjenner og bruker kraften fra tidligere opplyste mestere og sentrale personligheter – fra alle kulturer og religioner.

Kveldene våre består av åndedrettsøvelser og meditasjoner som virker rensende og avspennende, fordi vi trenger dette i dagligdagens travelhet, som ofte forårsaker mye mentalt stress. Øvelsene kan også brukes til selvutvikling. Alle øvelser blir ledet, og leder gir litt forklaring om meditasjonen når vi har nye interesserte på besøk

bottom of page