Grupper

Synge, bake, male, eller bare prate - her er det noe for enhver smak! For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.  Gruppene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte over jobben de gjør. Har du en idé om en ny gruppe?  Flott!  Ta kontakt.  

 

Reise - og utfluktsgruppen (RUG)

Frivillig gruppe som ble etablert på bakgrunn av manges behov for tilbud på gode natur- og kulturopplevelser også utenfor nærområdet.
Alle med tilknytning til NaKuHel Asker inviteres og turene tilrettelegges spesielt for med tanke på godt voksne (pensjonister) og langtidssykemeldte. Turene er preget av et avslappende og rekreerende opplegg med gode naturopplevelser og kulturell stimulanse.

Hvor

Oppmøte ved bussholdeplassen i Semsveien nedenfor Nakuhel

Når

Gruppen er hvilende inntil videre pga Covid 19

Kontakt

Thorbjørn Stengrimsen

Telefon

92851333

epost

Kontakt

Tom Johansen

Telefon

93082773

epost

Bevegelse

Christmas Star