Grupper

Synge, bake, male, eller bare prate - her er det noe for enhver smak! For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.  Gruppene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte over jobben de gjør. Har du en idé om en ny gruppe?  Flott!  Ta kontakt.  

 

Kunnskap

Lokalhistoriegruppen

Denne gruppen vil ta for seg lokalhistorien i Asker. Ut fra tematisk basis vil man levendegjøre lokalhistorien gjennom tematiske møter, vandringer, og konkretiseringer for å skape bredest mulig engasjement og medvirkning i og blant gruppens deltakere. Få frem lokalt og hittil ukjent erfaringsmateriale.
Deltakere:
Både kvinner og menn med lokalhistorisk interesse er velkommen til å delta i gruppen. Gjør gjerne kjent for venner og bekjente at alle er velkommen til å besøke senteret. Du kan bli bedre kjent og få nærmere informasjon om virksomheten og andre aktuelle grupper.

Gruppen:
Det er ønskelig å finne frem/skape en fast gruppe. Vi kan også trekke inn ressurspersoner fra blant annet Asker og Bærum historielag m.fl.

Hvor

Verkstedet (eller andre historiske steder i Asker)

Når

Siste mandag i måneden, kl 1430 - 1600

Kontakt

Knut Larsen

Telefon

93052480

epost

Kontakt

Tom Johansen

Telefon

93082773

epost

Christmas Star