Grupper

Synge, bake, male, eller bare prate - her er det noe for enhver smak! For å delta på gruppene trenger man lite, eller ingen erfaring.  Gruppene ledes i stor grad av frivillige og vi er stolte over jobben de gjør. Har du en idé om en ny gruppe?  Flott!  Ta kontakt.  

 

Samtale

Filosofi gruppen

Frivillig gruppe som prøver å lage et miljø for undring og refleksjon. Deltakerne lar seg inspirere av gamle filosofers visdom og dagens filosofers aktuelle bøker. Ved å ha et åpent sinn kan gruppen berøres av tekstene og de eksistensielle spørsmål som tas opp.

Det er ikke lett å gi gode svar på de store spørsmålene: Hva er meningen med livet? Hva er sannhet? Hva skiller godt og vondt? Har vi egentlig fri vilje? Men dette har ikke forhindret gruppen – i fellesskap – å reflektere over disse og andre store spørsmål.

Engasjement i store og små spørsmål hvor man leter etter svarene, virker i seg selv klargjørende og gir på den måten et mer interessant og rikere liv.

Christmas Star

Hvor

Essa, Nakuhel-senteret

Når

Annenhver torsdag, kl 1900 - 2100

Kontakt

Ivar Jemterud

Telefon

99260002

epost

Kontakt

Telefon

epost