top of page

NAKUHEL
METODEN

Disse sidene gir et innblikk i hva NaKuHel er, hvorfor mennesker har lyst til å delta hos oss, og hvorfor nye mennesker fortsetter å komme hit. Det er til deg som lurer på hva som skjer på NaKuHel Asker, hvordan vi jobber og hvorfor vi gjør som vi gjør. Det er også til deg som har fått en søknad fra oss, og til politikeren som vurderer å gi oss støtte. Det er til deg som vil forske på oss. Det er til eksisterende og nye samarbeids-partnere, som NAV og spesialist-helsetjenesten, skoler, eldresenter, innbyggertorg og helsestasjoner.

NaKuHel-metoden beskriver det som er felles for all deltakelse og aktivitet. I håndbøkene våre finnes mer detaljert informasjon om spesifikke målgrupper, aktiviteter og prosjekter.

NaKuHel Asker jobber systematisk med å være en åpen og inkluderende møteplass, og her forklarer vi hvordan. Vår metodiske tilnærming beskrives gjennom konkrete eksempler. NaKuHels arbeid er forankret i forskning og teori. Vi presenterer her hva vi legger til grunn og hvordan vi oversetter teori til praksis gjennom aktivitet og fellesskap.

  • Om lag 2 000 besøkende i uka

  • Gjennom året drifter 230 personer stedet sammen. 170 frivillige, 50 timebetalte og 9,5 årsverk i faste stillinger

  • Aktivitetene utløser nærmere 30 000 frivillige arbeidstimer pr. år og er åpne for alle.

INNHOLD

bottom of page