VÅRT

BITTELILLE KJEMPESTORE

STED

Vi er et bittelille sted, et kjempestort sted, der de største, og de minste får bidrar på hver sin måte. Har du det veldig bra, kan du få lov til å føle det sånn. Har du det ikke bra, kan du få lov til å føle det sånn, sammen med oss andre som kanskje også har det bra, eller ikke har det bra.
 

Sammen på vårt bittelille, kjempestore sted er det mulig å være akkurat deg selv.
 

NaKuHel Asker er et sted, en møteplass, med et unikt mangfold av herlige mennesker.
 

Vi har et ønske om at alle skal ha et godt liv, ved å bruke naturen og omgivelsene vi har rundt oss. Mennesker og dyr, barn og voksne, helseplager eller ikke, vi er alle like mye verdt.

 

Kom som du er, vær som du er, utvikle deg hvis du vil. Vi kan alle hjelpe hverandre med å nå våre egne og felles mål her på vårt bittelille kjempestore NaKuHel Asker.

Vi mener

  • mennesket formes av samspillet mellom individ, natur, kultur og helse i en gjensidig påvirkning
     

  • jo mer kunnskap vi har, og jo mer vi forstår, desto bedre er vi i stand til å gjøre kloke og riktige beslutninger.
     

  • vi trenger gode møteplasser for å lære, og for å forstå oss selv
     

  • mennesker som ser seg selv, i sammenheng mellom omgivelser, opplever større trygghet, sterkere motivasjon og kan bidra mer, både for seg selv og i samfunnet

Hvem vi er

NaKuHel-senteret på Sem i Asker, er en møteplass for alle. En arena for samhandling og samskaping. Her kan du bidra og delta.

 

Senteret rommer et utall aktivitetsgrupper som favner vidt i innhold og form. I tillegg driver vi to kafeer, og vi tilbyr en rekke aktiviteter og arrangementer ut over dette. Alt er åpent for alle - det inkluderer mennesker med ulik sosial og økonomisk status, ulik helsetilstand, alder og nasjonalitet.

 

Formålet med virksomheten er å imøtekomme enkeltmenneskers situasjon, og noen av de utfordringene samfunnet står overfor.

 

Vi ønsker å bidra til at den enkelte opplever trivsel, glede og mening. Dette gjør de fleste av oss i møte med andre, ved å lære noe nytt eller lære bort, ved å jobbe, synge, bake, hjelpe andre, dele en erfaring, undre seg og å vandre i vakker natur, m.m. Vær med å lage en glad dag for deg selv og andre!
 

Senteret sitt mangfold og omfang er mulig gjennom frivilliges fantastiske innsats. Betydningen av å engasjere seg i noe lystbetont og meningsfylt betyr mye for oss alle.


NaKuHels grunnleggende idé er å være en møteplass der natur- og kulturelementene i Semsvannsområdet spiller en avgjørende rolle. Engasjement, kompetanse og våre erfaringer med praktisk, anvendt folkehelsearbeid siden 1994, blir forhåpentligvis et viktig bidrag også i fremtiden.

 

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere

 

© 2021 by NaKuHel