VÅRT

BITTELILLE KJEMPESTORE

STED

Vi er et bittelite sted, et kjempestort sted, der de største, og de minste får bidrar på hver sin måte. Har du det veldig bra, kan du få lov til å føle det sånn. Har du det ikke bra, kan du få lov til å føle det sånn, sammen med oss andre som kanskje også har det bra, eller ikke har det bra.
 

Sammen på vårt bittelille, kjempestore sted er det mulig å være akkurat deg selv.
 

NaKuHel Asker er et sted, en møteplass, med et unikt mangfold av herlige mennesker.
 

Vi har et ønske om at alle skal ha et godt liv, ved å bruke naturen og omgivelsene vi har rundt oss. Mennesker og dyr, barn og voksne, helseplager eller ikke, vi er alle like mye verdt.

 

Kom som du er, vær som du er, utvikle deg hvis du vil. Vi kan alle hjelpe hverandre med å nå våre egne og felles mål her på vårt bittelille kjempestore NaKuHel Asker.

- Linn, deltager på NaKuHel

Vi mener

  • mennesket formes av samspillet mellom individ, natur, kultur og helse i en gjensidig påvirkning
     

  • jo mer kunnskap vi har, og jo mer vi forstår, desto bedre er vi i stand til å gjøre kloke og riktige beslutninger
     

  • vi trenger gode møteplasser for å lære og for å forstå oss selv
     

  • mennesker som ser seg selv i sammenheng med sine omgivelser opplever større trygghet, sterkere motivasjon og kan bidra mer, både for seg selv og i samfunnet

Bilde 20.02.2019, 13 43 00.jpg

Hvem vi er

NaKuHel-senteret på Sem i Asker er en møteplass for alle. En arena for samhandling og samskaping. Her kan du bidra og delta.

 

Senteret rommer mange aktivitetsgrupper som favner vidt i innhold og form. I tillegg driver vi to kafeer og tilbyr en rekke aktiviteter og arrangementer.

 

Alle er velkomne, uavhengig av livs- og helsesituasjon, alder, nasjonalitet, sosial og økonomisk status.  

 

Vi ønsker å bidra til at den enkelte opplever trivsel, glede og mening. Dette gjør de fleste av oss i møte med andre, ved å lære noe nytt eller lære bort, ved å jobbe, synge, bake, hjelpe andre, dele en erfaring eller undre seg over og vandre i vakker natur.  

 

Vær med å lage en glad dag for deg selv og andre!

 

Senterets mangfold og omfang er mulig gjennom frivilliges fantastiske innsats.

Betydningen av å engasjere seg i noe lystbetont og meningsfylt betyr mye for oss alle.

NaKuHels grunnleggende idé er å være en møteplass der natur- og kulturelementene i Semsvannsområdet danner grunnlaget for de fleste av våre aktiviteter. 

Erfaringene og kunnskapen som er bygget opp siden oppstarten i 1994 gjør NaKuHel Asker til et kompetansesenter for praktisk, anvendt folkehelsearbeid. Som folkehelseaktør ønsker vi – i samspill med offentlige og private virksomheter – å bidra til å løse noen av dagens og fremtidens helseutfordringer.

 
NaKuHel Barnehagen. Foto NaKuHel Asker.j

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere