top of page

6. Fra idé til aktivitet

Hvordan forvaltes de gode ideene?

"Muligheter for spontanitet er viktig. Hvis dine ideer blir møtt med positivitet er det en kjempeinspirasjon på alle nivåer."-Rashid (55)

En idé hos enkeltmennesker springer ut fra en inspirasjon rundt noe som oppleves som viktig. Den har altså sitt utgangspunkt i en indre motivasjon hos den enkelte. Ideer som får blomstre innenfor NaKuHels rammer, har ulike utgangspunkt og veier til realisering. Noen engasjerer seg på senteret fordi de opplever at stedet gir muligheter for virkeliggjøring av en bestemt idé. Andre finner glede og inspirasjon i selve fellesskapet og har et generelt engasjement for senteret som helhet. Gjennom dette blir man inspirert, og oppdager nye muligheter.Motivasjonen til å legge ned tid og ressurser som frivillig må ligge i at personen opplever engasjementet som meningsfylt, det må gi muligheter for læring og vekst hos den enkelte.


"En idé kan være så mangt og på så mange nivå. En idé er alt fra organiseringen av kopper i Smia kafe, til utvikling av en tur rundt vannet med utgangspunkt i kunnskap om jordens historie." -Frode (37)

For at en idé skal bli til virkelighet må den få næring og mulighet til å testes ut. Idéen må tas på alvor. På NaKuHel blir idéene ønsket velkommen. Holdningen er at vi skal være nysgjerrige, fleksible og åpne, samtidig som vi utviser struktur og ansvarlighet. Nye tiltak og prosjekter vurderes opp mot helheten og virksomhetens rammebetingelser. Noen må også kunne dra ideene videre, og ressursene må være på plass. "På NaKuHel blir idéene fanget opp. De blir ikke avfeid, isteden gis man en sjanse til å prøve dem ut. Man støttes underveis av fellesskapet og enkeltmennesker!" -Vibeke (70)
 

NaKuHels stikkord for realisering av ideer og aktiviteter: 

  • Kort vei fra ide til mulighet for å teste den ut.

  • Involvering av frivilligheten og øye for kompetanse/muligheter

  • Ledelsesfilosofien bygger på tilrettelegging gjennom åpenhet, tilgjengelighet, involvering og fleksibilitet

 Relaterte innlegg

Se alle

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortel

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hv

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

Comments


bottom of page