top of page

8. Oppsummering og råd for tilsvarende virksomhet


Vi har beskrevet de ulike delene av NaKuHels virksomhet, og hva som skal til for å være en møteplass som bidrar til livskvalitet og helse. Noen av disse elementene er generaliserbare og kan være til nytte hvis en ønsker å etablere noe liknende andre steder. Her er noen råd basert på vår erfaring:


  • Drivkraft og engasjement: Du må ha et ønske om å bidra til at mennesker skal oppleve mening og eierskap, sammenheng og mestring. 

  • Samspill: Du bør tilrettelegge for et godt samarbeid med enkeltpersoner, offentlige organer og andre private aktører for å sikre aktivitetsmangfold, kunnskapsdeling og måloppnåelse. 

  • Forutsigbarhet: Du må ha tilgang på lokaler og en plan for grunnfinansiering.

  • Fellesskap: Du må legge til rette for møtet mellom mennesker. Utgangspunktet kan være en aktivitet, et felles måltid, en kultur- og/eller naturopplevelse. Et positivt og støttende miljø bør prege alle deler av virksomheten. 

  • Mangfold: Du bør tilby varierte aktiviteter som tiltrekker seg ulike mennesker på tvers av bakgrunn, kultur, alder og interesser. 

  • Organisering: Du trenger en tydelig og positiv ledelse med definerte roller og en fleksibel innstilling. NaKuHel er en del av et voksende frivilligmarked. Mange andre aktører har frivillighet og deltakelse som primæraktivitet. 


I den grad NaKuHel skiller seg fra andre, kan dette forklares med:

  • Vår forankring over tid

  • Vårt verdigrunnlag

  • Den praktiske tilnærmingen 

  • Den unike beliggenheten 


Dette kan være grunnen til at så mange mennesker deltar i vår virksomhet, og nye deltakere fortsetter å komme. 
Relaterte innlegg

Se alle

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortel

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hv

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

コメント


bottom of page