NaKuHel Asker er en frivillig møteplass hvor hver enkelt kan føle seg verdsatt, etablere relasjoner og oppleve mestring gjennom arbeid, natur og miljø, kulturaktiviteter, og sosialt samvær. På NaKuHel skal alle oppleve at de er en del av fellesskapet og er med på å utvikle seg selv og senteret som ressurs.

Kafeene våre

Velkommen til Smia Kafé på NaKuHel-senteret og Bryggerhuset Kafé ved Tveiter Gård.
Hjertelig velkommen!

Utleielokaler

NaKuHel Asker tilbyr flotte lokaler til ulike anledninger i de vakre omgivelsene ved Semsvannet.

Barnas NaKuHel

Barn og unge er en av våre viktigste målgrupper. Vi ønsker at barn og unge skal få positive opplevelser med natur- og kulturaktiviteter.

Kafeene våre

Velkommen til Smia Kafé på NaKuHel-senteret og Bryggerhuset Kafé ved Tveiter Gård. Hjertelig velkommen!

Utleielokaler

NaKuHel Asker tilbyr flotte lokaler til ulike anledninger i de vakre omgivelsene ved Semsvannet.

Barnas NaKuHel

Barn og unge er en av våre viktigste målgrupper. Vi ønsker at barn og unge skal få positive opplevelser med natur- og kulturaktiviteter.

Om NaKuHel Asker

NaKuHel er forkortelsen for begrepene Natur, Kultur og Helse. Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra prof. dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo.

Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet. Det er naturlig å samarbeide med offentlige etater, næringsliv, frivillige organisasjoner, ildsjeler og andre for å nå dette felles mål.

Stiftelsen NaKuHel Asker har siden 2002 vært en selvstendig stiftelse, som først og fremst ønsker å gi et tilbud til lokalbefolkningen i Asker og omegn. Gjennom deltakelse i aktivitetene ved NaKuHel-senteret på Sem, kan en i fellesskap med andre utfolde seg i et stimulerende og mangfoldig miljø. Felles grunnlag for aktivitetene er samspillet mellom natur, kultur og helse. Frivillighet og deltakelse er NaKuHel-senterets største aktivum. NaKuHel-senteret er en frivillighetssentral og mottar støtte fra Kulturdepartementet (se under www.frivillig.no), fra Asker kommune (www.asker.kommune.no), og må selv sørge for å skaffe ytterligere ¾ av midlene det koster å drive senteret. NaKuHel-senteret har en synlig posisjon i folkehelsearbeidet i kommunen og i det lokale frilufts- og kulturliv i Asker.

NaKuHel-stiftelsen har alltid hatt også en nasjonal ambisjon om å påvirke politikerne, inspirere til forskning og bidra til etablering av NaKuHel-sentra og lignende aktiviteter landet rundt. NaKuHel Norge arbeider med disse oppgavene.

Kontakt oss:

Semsveien 168, 1384 Asker.
Tlf: 66 98 75 50
E-post: post@nakuhel.no

Sentralbordet:
Alle hverdager
10:00 – 14:00

Åpningstider kaféene:

Smia Kafé:
Man-fre 10:00 – 15:00
Lør-søn 11:00 – 15:30

Bryggerhuset Kafé:
Mandag 11:00 – 15:00
Torsdag 10:00 – 15:00
Fredag 10:00 – 15:00
Søndag 11:30 – 15:30

 

Parkering:

Parkering foregår på utfartsparkeringene i Semsveien og Holtmarksvei. Det kreves parkeringsbevis for å stå utenfor NaKuHel-senteret.

Kontakt oss:

Sentralbordet:
Alle hverdager 10:00 – 14:00

Semsveien 168
1384 Asker
Tlf: 66 98 75 50
E-post: post@nakuhel.no

Smia Kafé:
Man-fre 10:00 – 15:00
Lør-søn 11:00 – 15:30

Bryggerhuset Kafé:
Mandag 11:00 – 15:00
Torsdag 10:00 – 15:00
Fredag 10:00 – 15:00
Søndag 11:30 – 15:30

Parkering foregår på utfartsparkeringene i Semsveien og Holtmarksvei.
Det kreves parkeringsbevis for å stå utenfor NaKuHel-senteret.

NaKuHel Asker

Følg oss på Facebook!

For eventer, bilder og jevnlige oppdateringer på hva
vi her på NaKuHel driver med!

Takk til våre samarbeidspartnere!