top of page
IMG_20190426_133823.jpg

Faste tilbud

NaKuHel har etablert flere faste tilbud som retter seg mot konkrete målgrupper. Erfaringen vår gjennom 27 år som folkehelseaktør i samarbeid med det offentlige gjør tilbudene mulige.

NaKuHel-dag
for 5. trinn

På Nakuhel-dag for 5.trinn skal hvert barn oppleve glede og mestring gjennom aktivitetets-basert læring. NaKuHel-dag for 5.trinn har vært i stadig utvikling siden oppstart i 2012, og gjennomføres med hjelp av mange frivillige fagpersoner.  Et stort samarbeid mellom frivillighet, skolesystemet, faglig nettverk og Asker Kommune har vært med å videreutvikle opplegget hele veien. Alle 5.trinns elever i nordre del av Asker er foreløpig inkludert og vi ser på mulighetene for samarbeid med skolene i søndre Asker i tiden fremover.

Les mer om NaKuHel-dag for 5. trinn

STJERNEORIENTERING 1.jpg

Tur og trivsel

Tur og Trivsel er en gruppe for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i en tidlig fase. Vi holder til på Bryggerhuset to dager i uken. Tur, sang, lunsj og prat er noe av innholdet i en vanlig dag. Formålet er å lage en god dag og kanskje gi de pårørende litt avlastning i hverdagen.  I 2020 mottok gruppelederne hedersprisen til Odd Fellow Asker for spesiell god innsats for eldre, syke eller uføre.  Gruppen samarbeider med Hukommelsesteamet i Asker kommune og Nasjonalforeningen Asker demensforening.

Ta kontakt for mer info.

275000240_486587426491082_655144553030741936_n-Edit-Edit.jpg
Skjerm - PårørendeKafé (2).png

PårørendeKafé

Det å være pårørende for en man er glad i kan oppleves som svært meningsfullt, samtidig som det kan være utfordrende, både følelsesmessig og praktisk. Å ha en egen møteplass å komme til kan gi en pause, litt påfyll og glede. Kanskje kan det utvikle seg et støttende fellesskap, som kan bidra til at du som pårørende kan mestre hverdagene – over tid.

Sjekk event-siden for kommende datoer

Kulterveringskollektivet er en liten gruppe ildsjeler med stor interesse for ulike former fermentering, som er en sunn konserveringsmetode av ulike spiselige planter. Tilbudet er for folk som trenger et oppbyggende og positivt rusfri-aktivitet. Dette skjer gjennom delt erfaring, arbeidstrening og kunnskap om dyrking/foredling av spiselige planter. Prosjektet omfatter brukere av Grindestua, samt noen brukere som har vedtak på oppfølging gjennom rustjenesten i Asker Kommune.

Følg med på deres Facebook-side

7gsnlnx8e0ktsa2axxlawdlxa0pykmp.jfif

Kultiveringskollektivet

bottom of page