top of page
IMG_20190426_133823.jpg

Faste tilbud

NaKuHel har etablert flere faste tilbud som retter seg mot konkrete målgrupper. Erfaringen vår gjennom 27 år som folkehelseaktør i samarbeid med det offentlige gjør tilbudene mulige.

NaKuHel-dag
for 5. trinn

På Nakuhel-dag for 5.trinn skal hvert barn oppleve glede og mestring gjennom aktivitetets-basert læring. NaKuHel-dag for 5.trinn har vært i stadig utvikling siden oppstart i 2012, og gjennomføres med hjelp av mange frivillige fagpersoner.  Et stort samarbeid mellom frivillighet, skolesystemet, faglig nettverk og Asker Kommune har vært med å videreutvikle opplegget hele veien. Alle 5.trinns elever i nordre del av Asker er foreløpig inkludert og vi ser på mulighetene for samarbeid med skolene i søndre Asker i tiden fremover.

Les mer om NaKuHel-dag for 5. trinn

STJERNEORIENTERING 1.jpg

Tur og trivsel

Tur og Trivsel er en gruppe for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt i en tidlig fase. Vi holder til på Bryggerhuset to dager i uken. Tur, sang, lunsj og prat er noe av innholdet i en vanlig dag. Formålet er å lage en god dag og kanskje gi de pårørende litt avlastning i hverdagen.  I 2020 mottok gruppelederne hedersprisen til Odd Fellow Asker for spesiell god innsats for eldre, syke eller uføre.  Gruppen samarbeider med Hukommelsesteamet i Asker kommune og Nasjonalforeningen Asker demensforening.

Ta kontakt for mer info.

275000240_486587426491082_655144553030741936_n-Edit-Edit.jpg
Skjerm - PårørendeKafé (2).png

PårørendeKafé

Det å være pårørende for en man er glad i kan oppleves som svært meningsfullt, samtidig som det kan være utfordrende, både følelsesmessig og praktisk. Å ha en egen møteplass å komme til kan gi en pause, litt påfyll og glede. Kanskje kan det utvikle seg et støttende fellesskap, som kan bidra til at du som pårørende kan mestre hverdagene – over tid.

Sjekk event-siden for kommende datoer

Skjermbilde 2023-11-08 160615.png

Asker demenskor

I dokumentarserien “Demenskoret” på NRK så vi tydelig hvordan korsang kan bidra positivt for mennesker med demens og deres pårørende. Vi ønsker at Askers innbyggere skal kunne få mulighet til å delta i et slikt kor, og har startet opp Asker demenskor på NaKuHel!

 

Koret er etablert som en samskaping mellom frivillige og kommunale aktører. Det skal være et godt og solid fritidstilbud som er faglig forankret.

 

Koret har 25 plasser og ledes av dirigent, musikkterapeut og prosjektkoordinator. Øvelsene består av 1 times korøvelse med sosialt samvær før og etter, samt enkel bevertning. Det er ikke et krav om å ville delta på konsert for å kunne bli med i koret.

 

Dersom koret er fulltegnet vil vi operere med venteliste, og tar inn fortløpende etter hvert som det blir ledige plasser.

Målgruppe: Koret er for personer med demens som har glede av sang og musikk. De kan være hjemmeboende eller bo i bolig med heldøgnsomsorg hvor pårørende ønsker å ta dem med på korøvelse.

 

Koret er også en fin møteplass for pårørende.

Er du glad i å synge og tror at dette kunne

være noe for deg eller en av dine nærmeste?

Ta kontakt/mail til:

post@nakuhel.no eller tlf. 66 98 75 50, oppgi kontaktdetaljer til den som vil begynne i koret, samt pårørende

Tid: Onsdager kl. 17:30-19:30

I kulturskolens undervisningsuker

 

Sted: Verkstedet på NaKuHel,

Semsveien 168, 1384 Asker.

 

Kontingent: kr. 2.000,- per semester

Koret er drevet som et samarbeid mellom: NaKuHel Asker, Røde Kors, Asker demensforening, Asker kulturskole / Asker kommune

bottom of page