top of page

PROSJEKT
#NAKUHELBUSSEN

Vi er stolte over å kunne introdusere den nye NAKUHELBUSSEN!

En stor takk til våre støttespillere - både bedrifter og enkeltpersoner. Bussen vil spille en sentral rolle i mange av våre aktiviteter framover, og uten deres generøsitet og tro på vår visjon, ville dette kjøpet ikke vært mulig. TUSEN TAKK!

Men selv om vi har nådd en betydelig milepæl med kjøpet, trenger vi fortsatt din støtte. Bussen er en av våre største investeringer noensinne.

Driftskostnader og vedlikehold er bare noen av de pågående behovene vi står overfor. Ditt bidrag hjelper oss ikke bare med å holde hjulene i gang,

men å fortsette å gjøre en forskjell i samfunnet vårt.

Hvorfor bidra til minibuss?

 • Transport er et av de store hindrene for deltakelse og en kostnad som prosjektene ikke klarer å bære

 • De fleste av våre deltakere har ikke tilgang på bil og lever med krevende
  økonomi i hverdagen

 • Terskelen for å delta i samfunnet er allerede høy hvis man føler seg utenfor
  og alene. Ved å kunne tilby transport bidrar vi til å motvirke ensomhet,
  utenforskap og inaktivitet for alle aldersgrupper

 • Vi har tilbud til hjemmeboende personer med demens 2 dager i uka og
  henter de hjemme for å avlaste pårørende. 

 • I alle skolens ferier får vi støtte for å kunne tilby ferieaktiviteter for barn som
  lever i familier med lav inntekt. Hjelp med transport er et stort behov

 • Vi arrangerer julaften hos oss og gjestene trenger transport denne kvelden

 • Det går ikke rutebuss til Sem som er Askers tusenårssted og populærtutfartsområde

 • Vi får prosjektstøtte til aktiviteter, men ikke til daglig drift og
  transportutgifter

Noen glimt fra aktivitetene
se også filmen om oss (2 min)

Om NaKuHel – YouTube

Mål: Samle inn kr. 1 000 000,-:

Bedrifter/organisasjoner (logo på bil i 3 år + takkevegg)

Hovedsponsor – 1 stykker a 100 000,-

Ambassadør – 4 stykker a 50 000,-

Platina – 8 stykker a 25 000,-

Gull – 10 stykker a 10 000,-

Privatpersoner (takkediplomer + takkevegg)

Ambassadør – 30 stykker a 5 000,-

Platina – 40 stykker a 2 500,-

Gull – 150 stykker a kr. 1 000,-

Vi setter pris på alle beløp uansett størrelse.

Tusen takk for at du støtter NaKuHel Bussen.

#581533

vipps.png

Blir du med på laget?

Vi ønsker god dialog med våre samarbeidspartnere. Hvis du har spørsmål, ønsker for bedriften som ikke er ivaretatt i denne presentasjonen eller nye idéer håper vi du tar kontakt!

 

Stiftelsen NaKuHel Asker – Frivilligsentral og folkehelsesenter

Org.nr: 977 08 5268

Semsveien 168, 1384 Asker

www.nakuhel.no

Kontaktperson

Jorunn Marie Thon (Daglig leder)

Mob +47 41 52 24 71

jorunnmarie@nakuhel.no

bottom of page