top of page

PROSJEKT
#NAKUHELBUSSEN

Hvorfor bidra til innkjøp av minibuss?

 • Transport er et av de store hindrene for deltakelse og en kostnad som prosjektene ikke klarer å bære

 • De fleste av våre deltakere har ikke tilgang på bil og lever med krevende
  økonomi i hverdagen

 • Terskelen for å delta i samfunnet er allerede høy hvis man føler seg utenfor
  og alene. Ved å kunne tilby transport bidrar vi til å motvirke ensomhet,
  utenforskap og inaktivitet for alle aldersgrupper

 • Vi har tilbud til hjemmeboende personer med demens 2 dager i uka og
  henter de hjemme for å avlaste pårørende. Vi er også i gang med å etablere
  Asker Demenskor og da blir behovet enda større

 • I alle skolens ferier får vi støtte for å kunne tilby ferieaktiviteter for barn som
  lever i familier med lav inntekt. Hjelp med transport er et stort behov

 • Vi arrangerer julaften hos oss og gjestene trenger transport denne kvelden

 • Det går ikke rutebuss til Sem som er Askers tusenårssted og populærtutfartsområde

 • Vi får prosjektstøtte til aktiviteter, men ikke til daglig drift og
  transportutgifter

wgaN01bKsZ.png

Noen glimt fra aktivitetene
se også filmen om oss (2 min)

Om NaKuHel – YouTube

Mål: Samle inn kr. 1 000 000,-:

Bedrifter/organisasjoner (logo på bil i 3 år + takkevegg)

Hovedsponsor – 1 stykker a 100 000,-

Ambassadør – 4 stykker a 50 000,-

Platina – 8 stykker a 25 000,-

Gull – 10 stykker a 10 000,-

Privatpersoner (takkediplomer + takkevegg)

Ambassadør – 30 stykker a 5 000,-

Platina – 40 stykker a 2 500,-

Gull – 150 stykker a kr. 1 000,-

Vi setter pris på alle beløp uansett størrelse.

Tusen takk for at du støtter NaKuHel Bussen.

#581533

vipps.png

Blir du med på laget?

Vi ønsker god dialog med våre samarbeidspartnere. Hvis du har spørsmål, ønsker for bedriften som ikke er ivaretatt i denne presentasjonen eller nye idéer håper vi du tar kontakt!

 

Stiftelsen NaKuHel Asker – Frivilligsentral og folkehelsesenter

Org.nr: 977 08 5268

Semsveien 168, 1384 Asker

www.nakuhel.no

Kontaktperson

Tina Christophersen (Daglig leder)

Mob +47 98 68 59 97

tina@nakuhel.no

bottom of page