top of page

Terje Lindberg (styreleder)

Terje er utdannet cand philol med fagene statsvitenskap, filosofi og drama, film og teater ved NTNU. Han har lang erfaring fra teater og media som dramaturg, regissør og programlederutvikler. Før han startet Company Stories i 2009, var han utviklingsprodusent i NRK drama.

Inger Fevang (nestleder)

Juridisk embetseksamen fra UiO (1992). Jobbet i offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og har vært dommerfullmektig. Har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007. I Lexit Advokat fra 2017 til i dag. 

Marit Helene Meyer

Utdannet sosialantropolog

Politisk rådgiver i diverse sammenheng

Kommunikasjonssjef for Akademikerne i Akademikerne og Statped

Kommunestyrerepresentant i Asker kommune

Ragnhild Bang Nes

Førsteamanuensis ved psykologisk institutt UiO fra 2015 innen klinisk psykologi og personlighetspsykologi.

Post doc, Forsker ved Folkehelseinstituttet fra 2013. Epidemiologisk forskning på blant annet mental helse, well-being/livskvalitet.

Ragnhild er utdannet spesialpsykolog.

Marit Røyneberg

Prosjektleder for helsestandard Norge

Prosjektleder for helse, sosial, omsorg – kommunesammenslåing Asker Hurum og Røyken.

Daglig leder for Brystkreftforeningen og SAFO

Aase Midkiff

Rektor for Brusetkollen skole og ressurssenter

Avdelingsleder, Ambulant team, Utdanningsetaten  Oslo

Utredningsleder, Brusetkollen skole og ressurssenter 

Utdannet spesialpedagog.

Mona Bjelland (ansattes representant)

Prosjektleder for flere aktiviteter på NaKuHel, særlig knyttet til tilbud for barn og unge og formidling av landskapsvernområdet på Sem gjennom aktiviteter for alle aldre. Jobber også med senterets forsknings- og utviklingsarbeid. 

Elisabeth Storm (frivilliges representant)

Engasjert pensjonist med over 40 års erfaring i administrative stillinger i ulike bransjer. Tror på at alle har en viktig rolle og kan bidra inn i samfunnet. Det gir den enkelte mening og retning for en god hverdag.

Merete Østerdal Wanggaard (observatør)

Styrer i NaKuHel Friluftsbarnehage. Barnehagen jobber etter de samme verdiene som NaKuHel Asker og bruker naturen som sin arena. Merete har bachelor i idrett, friluftsliv og helse bachelor som barnehagelærer. Hun brenner for et godt samarbeid mellom barnehagen og frivilligheten på NaKuHel.

bottom of page