Terje Lindberg (styreleder)

Terje er utdannet cand philol med fagene statsvitenskap, filosofi og drama, film og teater ved NTNU. Han har lang erfaring fra teater og media som dramaturg, regissør og programlederutvikler. Før han startet Company Stories i 2009, var han utviklingsprodusent i NRK drama.

Inger Fevang (nestleder)

Juridisk embetseksamen fra UiO (1992). Jobbet i offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og har vært dommerfullmektig. Har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007. I Lexit Advokat fra 2017 til i dag. 

Marit Meyer

Utdannet sosialantropolog

Politisk rådgiver i diverse sammenheng

Kommunikasjonssjef for Akademikerne i Akademikerne og Statped

Kommunestyrerepresentant i Asker kommune

Ragnhild Bang Nes

Førsteamanuensis ved psykologisk institutt UiO fra 2015 innen klinisk psykologi og personlighetspsykologi.

Post doc, Forsker ved Folkehelseinstituttet fra 2013. Epidemiologisk forskning på blant annet mental helse, well-being/livskvalitet.

Ragnhild er utdannet spesialpsykolog.

Marit Røyneberg

Prosjektleder for helsestandard Norge

Prosjektleder for helse, sosial, omsorg – kommunesammenslåing Asker Hurum og Røyken.

Daglig leder for Brystkreftforeningen og SAFO

Aase Midkiff

Rektor for Brusetkollen skole og ressurssenter

Avdelingsleder, Ambulant team, Utdanningsetaten  Oslo

Utredningsleder, Brusetkollen skole og ressurssenter 

Utdannet spesialpedagog.

2017-11-22 14.44.59.jpg

Annette Sett Gjessing (ansattes representant)

Jobber med kunnskap og formidling på NaKuHel

Geir Aarseth (frivilliges representant)

Cand. Polit fra UiO med statsvitenskap hovedfag.

Administrasjondirektør i Oslo kommune. Statssekretær

Pensjonist fra Orkla ASA

Leder av Sangkoret ALF (NaKuHel-gruppe)

Merete Østerdal Wanggaard (observatør)

Styrer i NaKuHel Friluftsbarnehage