top of page
christian dyresen_edited.jpg

Christian Dyresen (styreleder)

Kommersiell leder og partner i PR-og kommunikasjonsbyrået Kulturmeglerne. 

Christian har 28 års erfaring innen kulturproduksjon, kommunikasjon, artist management, merkevarebygging og destinasjonsutvikling. Christian er også folkevalgt lokalpolitiker i Asker og medlem av det politiske hovedutvalg for medborgerskap i Asker kommune.

Epost: christian.dyresen@hotmail.com

Harald_Velsand001-002-865x580.jpg

Inger Fevang 

Juridisk embetseksamen fra UiO (1992). Jobbet i offentlig sektor, herunder statlig miljøforvaltning, Statens helsetilsyn, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og har vært dommerfullmektig. Har drevet egen advokatpraksis i Asker siden 2007. I Lexit Advokat fra 2017 til i dag. 

Harald Velsand

Harald Velsand er sivilagronom fra NMBU (NLH 1981), og var organisasjonssjef i Norges Bondelag fra 1993 til 2012. Seinere politisk rådgiver og organisasjonshistoriker samme sted fram til 2022. Erfaring fra flere styreverv. Nå deltids utreder for Bondelaget. Erfaring som bonde på Gran på Hadeland. Aktiv hobbymusiker.

Ragnhild Bang Nes

Førsteamanuensis ved psykologisk institutt UiO fra 2015 innen klinisk psykologi og personlighetspsykologi.

Post doc, Forsker ved Folkehelseinstituttet fra 2013. Epidemiologisk forskning på blant annet mental helse, well-being/livskvalitet.

Ragnhild er utdannet spesialpsykolog.

Marit Røyneberg

Prosjektleder for helsestandard Norge

Prosjektleder for helse, sosial, omsorg – kommunesammenslåing Asker Hurum og Røyken.

Daglig leder for Brystkreftforeningen og SAFO

Aase Midkiff

Rektor for Brusetkollen skole og ressurssenter

Avdelingsleder, Ambulant team, Utdanningsetaten  Oslo

Utredningsleder, Brusetkollen skole og ressurssenter 

Utdannet spesialpedagog.

Mona Bjelland (ansattes representant)

Prosjektleder for flere aktiviteter på NaKuHel, særlig knyttet til tilbud for barn og unge og formidling av landskapsvernområdet på Sem gjennom aktiviteter for alle aldre. Jobber også med senterets forsknings- og utviklingsarbeid. 

Elisabeth Storm (frivilliges representant)

Engasjert pensjonist med over 40 års erfaring i administrative stillinger i ulike bransjer. Tror på at alle har en viktig rolle og kan bidra inn i samfunnet. Det gir den enkelte mening og retning for en god hverdag.

Merete Østerdal Wanggaard (observatør)

Styrer i NaKuHel Friluftsbarnehage. Barnehagen jobber etter de samme verdiene som NaKuHel Asker og bruker naturen som sin arena. Merete har bachelor i idrett, friluftsliv og helse bachelor som barnehagelærer. Hun brenner for et godt samarbeid mellom barnehagen og frivilligheten på NaKuHel.

Styrets årsrapport 2022

Trykk på linken nedenfor for å lese årsrapporten fra styret i NaKuHel Asker

bottom of page