top of page

STØTT VÅRT VIKTIGE ARBEID - BLI MEDLEM!

Som medlem:

  • gir du oss mulighet til å skape en levende møteplass. Du bidrar blant annet til å dekke inn noen av våre faste kostnader (eks. strøm og husleie)

  • kan du være med å påvirke hvordan NaKuHel skal jobbe og hvilke fokusområder vi skal ha 

  • kan du delta på våre aktiviteter og tilbud

  • legger du til rette for en mangfoldig frivillighet

  • legger du til rette for aktiviteter og tiltak rettet mot sårbare grupper (barn, ungdom, eldre, ensomme, pårørende, folk som er utenfor ordinært arbeidsliv, mm.)

I tillegg får du jevnlig informasjon om alt som skjer på huset via vår medlemsutsendelse. 

Pris:

400,- per år 

Tusen takk! Vi sender en bekreftelse på medlemskapet ditt med betalingsinformasjon snart.

bottom of page