top of page

HVEM
ER
VI?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter.

Vi tror på frivilligkraften som bor i oss alle.  Gjennom 29 år har vi samarbeidet med de som ønsker å gi litt av sin tid for å skape muligheter for andre.  Nå er vi en av Askers største møteplasser for frivillighet.

 

Opp mot 2500 mennesker benytter seg av NaKuHels mange tilbud hver uke. Samarbeid med kommunen, næringslivet, frivillige lag, foreninger og lokale ildsjeler gjør det mulig å tilby et mangfold av aktiviteter.  Sammen skaper vi en trygg arena for arbeidstrening og språkpraksis. Opplevelser og læring inspirerer barn og unge til en bærekraftig fremtid.  Vi arrangerer store festivaler som Semiaden og Kortreist.  Vi skaper tilbud som motvirker ensomhet.  Vi driver kaféer til glede for Asker og omegn. Og mye, mye mer.

Bli med du også!

_U3A2098.jpg

"Som deltaker på NaKuHel får jeg et herlig, trygt, inkluderende og produktivt fellesskap. Aktiviteter er varierte og allsidige, og best av alt er jeg fri til å velge den form for deltakelse som passer meg best: aktivt/passivt, mye/lite, sammen med mange/sammen med få. En unik møteplass som jeg er takknemlig, stolt og glad for å være en del av!"

- Vibeke, frivillig

Bilde 05.08_edited.jpg

"Jeg er frivillig hos nakuhel fordi jeg er utenfor lønnet arbeid/ufør pga. kronisk sykdom. Nakuhel er et fint sted å være, og bidra med noen oppgaver som passer for meg og min helse. Det gjør godt å føle seg nyttig - bidra, og spre glede til felleskapet."

- Nina, frivillig

IMG_2317.jpg

"Å være frivillig på Nakuhel betyr lykke og glede for meg. Her møter jeg barn og unge og en mangfold av alle grupper i samfunnet som gir en god følelse. Frivillighet gir livet mening.”

- Reza, frivillig

​Husets aktivitet

 • Vi holder åpent hver dag, hele året

 • 230 personer bidrar i driften, hvor 5% utgjør fast ansatte:​

  • 170 personer deltar gjennom frivillighet og arbeidstrening

  • 50 timebetalte i året, hovedsakelig ungdommer i helger og ferier

  • 10 årsverk (fast ansatte)

 • Møteplassen utløser 28 000+ frivillige arbeidstimer pr. år 

 • Vi selger 15 000 vafler og 15 000 kaffekopper hvert år 

 • Gjennomsnittlig 30 besøk i året fra kommuner og andre aktører som ønsker informasjon og foredrag 

 • Oppsyn med Semsvannsområdet, som er en av de mest populære utfartsstedene i Asker med gjennomsnittlig 500 personer på tur hver dag. 

 • Vern gjennom bruk står sentralt i alle våre aktiviteter og prosjekter. Dette er gjeldende for de historiske bygningene og det unike naturlandskapet rundt oss på Sem 

Frivilligsentral

Folkehelsesenter

Kafé og oppdrag

Stiftelsen drives som frivilligsentral og folkehelsesenter. Vi utløser høyt aktivitetsnivå med et stort frivillig nettverk. Kafé og oppdrag bidrar økonomisk til at vi får det til.

VÅRE
KJENNE
TEGN

LOKALT ENGASJEMENT
Vår opprinnelse og drivkraft 

STORT EIERSKAP
Senteret er bygget opp sten på sten i samspill med lokale drivkrefter, samarbeidspartnere, stat og kommune

INKLUDERING & FELLESSKAP
Vi tilrettelegger for møter mellom mennesker.  Vårt fokus er å være et godt sted som skaper muligheter

Vi er stolte av våre samarbeidspartnere

 
Region 4
bottom of page