top of page

VIL DU
VÆRE
MED Å
GJØRE EN FORSKJELL?

"Frivillighet gir
livet mening"

- Reza, frivillig

Som frivillig på NAKUHEL gir du litt av din tid for å skape muligheter for andre - og en meningsfylt hverdag for deg selv.

Du kan for eksempel:  

 • dyrke blomster, urter og grønnsaker til bruk i matproduksjon

 • lage mat og skape hygge i kaféene for familier og turgåere

 • tilrettelegge for arbeidstrening slik at den enkelte kommer videre i arbeidslivet

 • gi norsk språktrening til fremmedspråkelige slik at hverdagen blir lettere 

 • bidra inn i tilbud og aktiviteter som motvirker ensomhet

 • ta del i opplæringen av studenter og elever 

 • skape spennende og læringsrike øyeblikk for barn og unge

 • være vertskap eller en hjelpende hånd ved våre arrangementer for store og små

1/8

"Som frivillig på Nakuhel møter jeg mange fine og spennende mennesker. Det gir glede og energi. Ikke minst er det en glede å bidra til å overføre tradisjoner og kunnskap på Nakuhel-dagen for 5.klasse i Asker"

– Lise Bråten, frivillig

KOM
SOM
DU ER


NAKUHEL er
vi alle ulike - 
med våre
styrker og utfordringer.

Men felles for de fleste er at vi finner glede i å:

 • delta i et hyggelig fellesskap

 • bety noe for andre

 • bruke tid på noe meningsfullt

 • oppleve at vi er til nytte

"JEG ER NYSGJERRIG. HVA NÅ?"

Det er flere måter du kan bli bedre kjent med oss på:

Ta kontakt med vår frivilligkoordinator:

Jorunn Marie Thon
Semsveien 168, Asker, 1384
tlf. 415 22 471
jorunnmarie@nakuhel.no

bottom of page