top of page

VIL DU
VÆRE
MED Å
GJØRE EN FORSKJELL?

"Frivillighet gir
livet mening"

- Reza, frivillig

Som frivillig på NAKUHEL gir du litt av din tid for å skape muligheter for andre - og en meningsfylt hverdag for deg selv.

Du kan for eksempel:  

 • dyrke blomster, urter og grønnsaker til bruk i matproduksjon

 • lage mat og skape hygge i kaféene for familier og turgåere

 • tilrettelegge for arbeidstrening slik at den enkelte kommer videre i arbeidslivet

 • gi norsk språktrening til fremmedspråkelige slik at hverdagen blir lettere 

 • bidra inn i tilbud og aktiviteter som motvirker ensomhet

 • ta del i opplæringen av studenter og elever 

 • skape spennende og læringsrike øyeblikk for barn og unge

 • være vertskap eller en hjelpende hånd ved våre arrangementer for store og små

"Som frivillig på Nakuhel møter jeg mange fine og spennende mennesker. Det gir glede og energi. Ikke minst er det en glede å bidra til å overføre tradisjoner og kunnskap på Nakuhel-dagen for 5.klasse i Asker"

– Lise Bråten, frivillig

KOM
SOM
DU ER


NAKUHEL er
vi alle ulike - 
med våre
styrker og utfordringer.

Men felles for de fleste er at vi finner glede i å:

 • delta i et hyggelig fellesskap

 • bety noe for andre

 • bruke tid på noe meningsfullt

 • oppleve at vi er til nytte

"JEG ER NYSGJERRIG. HVA NÅ?"

Det er flere måter du kan bli bedre kjent med oss på:

Ta kontakt med vår frivilligkoordinator:

Jorunn Marie Thon
Semsveien 168, Asker, 1384
tlf. 415 22 471
jorunnmarie@nakuhel.no

bottom of page