top of page

EN LANG FORHISTORIE

NaKuHel-senteret ligger vakkert til i Semsvannet landskapsvernområde, et av Asker kommunes mest ettertraktede friluftsområder. Fra senteret vårt på Øvre Sem har du nydelig utsikt både utover jordene mot Asker sentrum og utover Semsvannet og Vestmarka.

NaKuHel holder til i bygninger, drivhus og hageområde der Sem landbruksskole ble etablert i 1887. Skolen, som senere ble senere til Statens småbrukslærerskole, hadde fjøs, jordbruksområde, hagebruk med gartneri, bigård og hønseri på Øvre Sem. Skolen ble slått sammen med Norges Landbrukshøgkole (nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)) i 1963. Siste delene av undervisningen ble flyttet til Ås på begynnelsen av 80-tallet, og i landbrukshøgskolens hovedbygning på Sem har det i mange år blitt drevet hotellvirksomhet (Sem Gjestegård).

NaKuHel har hatt tilhold på Øvre Sem siden opprettelsen av stiftelsen i 1994. Vi har en langtidsavtale med Asker kommune om leie og drift av bygninger og uteområde og har en sentral rolle i bevaringen av, og utviklingen på, Øvre Sem. Vi er opptatt av og stolte av stedets historie og har tatt et stort ansvar for rehabilitering av bygningene vi disponerer. For rehabiliteringen av verneverdige bygninger, ble NaKuHel tildelt Norsk Kulturarvs Olavsrosa høsten 2019 for lokalene Smia Kafé, Biavlsgården og Verkstedet.

NAKUHEL Asker ble tildelt Olavsrosa av Norsk Kulturarv i 2019

Verkstedet etter rehabilitering.

Området NaKuHel-senteret ligger i, er nylig blitt definert av Riksantikvaren som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse (KULA). Den historiske utviklingen av selve parken og hageområdet på Øvre Sem er beskrevet nærmere av landskapsarkitekt Maria Stavem Kyhn i hennes masteroppgave Parken på Øvre Sem – historisk utvikling, UMB (2011).

På andre siden av Semsvannet for NaKuHel-senteret, ligger Tveiter gård. Bryggerhuset på Tveiter gård er rehabilitert av Asker kommune og ble åpnet for publikum i 2008. NaKuHel driver i dag kafé i det lille hvite huset på gården. Bryggerhuset er ca. 150 år gammelt og er, som navnet tilsier, tidligere brukt til gårdens ølbrygging, samt baking, koking og tøyvask.

Klikk på et av bildene over for å se galleriet

Forberedelse til såing og planting utenfor NaKuHel ca. 1920. 

Semsvannet, Asker. 

bottom of page