top of page

ET STED

SOM GIR

GRØNN GLEDE

NaKuHel-hagen finner du i solhellingen på nedsiden av senteret vårt på Sem. Der dyrker vi grønnsaker, urter, bær, frukt og blomster. NaKuHel-barnehagen og Kultiveringskollektivet har parseller i hagen vår, og både biene våre og Asker Birøkterlags bier bor også her. I hjertet av hagen finner du drivhuset vårt. Der skjer det mye hele året – fra barneaktiviteter, honningproduksjon, matlaging, arrangementer og kurs. Her har vi oppal av planter om våren, og det huser drueranker, tomater, agurker og andre vekster som liker tak over hodet gjennom vekstsesongen.

Vi ønsker at hagen vår skal være en møteplass hvor hver enkelt kan føle seg verdsatt, være en del av et fellesskap, etablere relasjoner og oppleve mestring.

Hagen skal være et rekreasjonsområde tilgjengelig for alle – et sted som gir grønn glede, sanseopplevelser og inspirasjon og hvor vi møtes på tvers av generasjoner, kulturer og ferdighetsnivå.  Vi er stolte av hagehistorien vår. Hageområdet vårt har stor kulturhistorisk verdi, og vi ønsker å spille videre på stedets historie, og spre hageglede videre til alle besøkende.  Vi har flere frivillig-grupper som treffes for samvær og hagearbeid av ulikt slag gjennom sesongen. 

Fra eple til eplemost

I hagen vår på Sem har vi flere epletrær av ulikt slag. I tillegg har vi ansvar for skjøtsel av den gamle eplehagen tilhørende Blakstad sykehus. Hver vår beskjærer vi trær, og hver høst plukker vi epler, både på Blakstad og i hagen vår på Sem, for å fremstille NaKuHels nydelige eplejuice som serveres og selges i Smia kafé. Til epleaktivitetene våre trenger vi mange hender, og i tillegg til privatpersoner, ønsker vi også grupper med epleplukkere fra bedrifter, skoler og organisasjoner, velkommen!  Ta kontakt om du/dere vil bli med på vår reise fra eple til eplemost og bidra til NaKuHels viktige folkehelsearbeid. 

bottom of page