top of page

Frivilligsentral og
folkehelsesenter

Arbeidsinkludering, frivillighet, språkpraksis og aktiviteter for målgrupper i alle aldre og livssituasjoner.

bottom of page