Vi tror på den frivilligkraften som bor i oss alle.

Nå er vi en av Askers største arenaer for frivillighet.