Tema denne dagen er Askers idrettshistorie og er fra området Bondi, Gullhella og Bleiker med utgangspunkt i Frisk Asker – Tigrene. Historieforteller er Tronn Børresen og hans medfortellere Olav Dalsøren, Truls Løvseth og Ørnulf Hellum.

les mer