top of page

NAKUHEL Asker har en årlig omsetning på om lag 10 mill. som fordeler seg slik:

  1. Frivilligsentral (10% av omsetning i fast støtte, statlig via kommunen)

  2. Oppdrag for det offentlige (30% av omsetning er oppdrag som folkehelseaktør knyttet til konkrete prosjekter, flere statlig finansiert via kommunene)

  3. Prosjekttilskudd og egne inntekter (60% av omsetningen)

bottom of page