top of page

Livskvalitetsgruppe 1

Gruppe som samtaler rundt hvordan man møter verden rundt seg og hva som gir glede og mening for hver enkelt.

Vi har en gruppe her på NaKuHel senteret. Den består av frivillige i en gruppe som samtaler rundt hvordan man møter verden rundt seg og hva som gir glede og mening for hver enkelt. Samtalene er fortrolige hvor alle deltar med sine kunnskaper, oppfatninger og erfaringer.

Deltakerne beskriver møtene som personlige, åpenhjertige og berikende, og foregår i dialogsform. Ved oppstart av gruppen ble det brukt tid på å klargjøre begrepet «livskvalitet».

bottom of page