top of page

Lokalhistoriegruppen

Denne gruppen vil ta for seg lokalhistorien i Asker. Fortrinnsvis NaKuHels nærområde og «Gamle Asker», men også fra «hele nye Asker».

Temaer og foredrag fremføres av ressurspersoner i gruppen, men lokalhistorikere fra hele Asker benyttes for å få ny innsikt i forfedrenes liv og levned i det lokalsamfunnet vi lever i.
Vi søker å levendegjøre lokalhistorien gjennom tematiske møter, vandringer og konkretiseringer for å skape bredest mulig engasjement og medvirkning i og blant gruppens deltakere. Få frem lokalt og hittil ukjent erfaringsmateriale.

Mennesker har et grunnleggende ønske om å vite noe om fortida si eller samfunnet de tilhører. Lokalhistorie er et viktig middel til å finne sin identitet og sine røtter, den blir et bindeledd mellom «innfødte» og «innflyttere». Slik bygger lokalhistorien en felles lokal bevissthet, som vil danne grunnlag for lokalsamfunnets videre utvikling.

Alle er velkomne til å melde seg inn i gruppen for å få førstehånds informasjon og invitasjoner

bottom of page