top of page

Naturfaggruppen

Gruppen ble startet høsten 2007 og har fokus på naturen omkring oss. Nærområdet rundt Semsvannet har mye å by på – ikke minst er områdets geologi verdenskjent. I tillegg er sammenhengen mellom de naturgitte forhold og «flora, fauna og kulturlandskapet» svært interessant.

Målet med gruppen er å få til et meningsfylt fellesskap i gruppen ved å ta for oss naturen på forskjellig vis.

Vi tar turer i skog og mark og er oss bevisst den naturen som faktisk finnes der. I tillegg har vi innendørs møter, gjerne med en presentasjon den første timen. Så henter vi oss kaffe/ te med vafler eller noe annet godt og prater litt om løst og fast. Deretter er det litt informasjon, og kanskje en diskusjon knyttet til foredraget, visning av medbrakte bilder eller om noe annet som opptar oss.

Vi kan samle informasjon om naturen (bilder, artikler, erfaringer, foredrag, m.v.) for å bygge opp kunnskap med henblikk på også å drive opplysningsarbeid overfor alle som er interesserte i hva som finnes i vårt nærområde.

Noen i gruppen har naturfaglig bakgrunn, mens andre først og fremst har en interesse for naturen. Vi tar sikte på å ha med begge kategorier i gruppen.

bottom of page