top of page

Turgruppen - Mandag

Frivillige grupper for turglade mennesker. Gruppene holder et jevnt og moderat tempo og ønsker at alle skal kunne følge med uten vansker.
Turene er på 5 – 7 km med småpauser underveis, samt en lang pause med nistemat. Gode fellesopplevelser, bruke sansene og undres sammen står i sentrum. Gruppen gjør seg kjent med kulturlandskapet og viser stor respekt og omsorg for overlevert natur og kultur fra våre forgjengere.

Turer høst 2023: https://2537075c-7715-43ba-b5e6-72ee28eab16f.usrfiles.com/ugd/253707_d998a45608fd418482ee3f350de73b5d.docx

bottom of page