top of page

1. Hva er NaKuHel Asker?

Stiftelsen NaKuHel Asker er en frivilligsentral og et folkehelsesenter. Organisasjonen ble etablert i 1994 av Gunnar Tellnes, professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. NaKuHel er forkortelse for Natur, Kultur og Helse.


Åpen møteplass

NaKuHel Asker er en åpen møteplass med mange ulike aktiviteter. Disse oppstår ut fra ønsker fra de som bruker senteret. Det er ansatte, frivillige, studenter i praksis og personer i arbeids- og språktrening som i samarbeid drifter aktivitetene. Aktivitetene er åpne for alle. 


"NaKuHel er en viktig del av mitt liv, fordi jeg kan bety noe for andre. Når jeg jobber som frivillig i kafèen er det meningsfullt å kunne være en trygghet for et ungt menneske eller hjelpe noen å snakke bedre norsk" - Liv (69 år)

Vårt mål er inkludering og fellesskap; å være et sted som gir mulighet for mestring, læring og samspill i trygge omgivelser. NaKuHel Asker er tuftet på lokalt engasjement. Senteret er bygget opp i samspill med lokale drivkrefter, andre organisasjoner, næringsliv, stat, fylke og kommune. Alle er velkomne som bidragsytere i virksomheten.


NaKuHel Asker ligger på Øvre Sem i Semsvannet landskapsvernområde. Dette er et populært turområde, og mange har sitt første møte med NaKuHel gjennom besøk i Sma Kafé. Ivaretakelse av verneverdige bygninger og natur- og kulturlandskap er en del av våre aktiviteter. Vi formidler områdets verdier og bidrar til vern gjennom bruk. 


Aktivitet og samvær skaper trivsel og gir livskvalitet, fremmer helse og sparer helsekroner. NaKuHel bidrar til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i praksis.


 

§ 2. Formål 

Stiftelsens formål er å virkeliggjøre NaKuHels visjoner og verdier, - det vil si å bidra til bedre helse, miljø og økt livskvalitet gjennom sosiale fellesskap, natur- og kulturaktiviteter.

 


Figuren viser noen av aktivitetene ved NaKuHel Asker


Siste innlegg

Se alle

2. Hvordan - Metodisk Tilnærming

Målet er å inspirere flere mennesker til å bruke natur og kultur som verktøy til varig god helse og bedre livskvalitet. Slik kan mennesker bidra til en mer bærekraftig framtid for natur, samfunn og hv

3. Hvorfor - Teoretisk Forankring

NaKuHels initiativtaker, Gunnar Tellnes, (Tellnes, 2016, 2017) var opptatt av hvordan gode krefter kan bidra til å skape sunne og trygge lokalsamfunn. NaKuHels virksomhet er rettet mot det som virker

4. Hvem vi er - Organisering og Roller

NaKuHel Asker er en stiftelse med eget styre og egne vedtekter. Styret er øverste organ som har et overordnet økonomisk ansvar, en veiledende og en kontrollerende funksjon. Styret har også ansvaret fo

Comments


bottom of page